Ruumikompositsioon

Vormiloogika ja vormiesteetika kursus keskendub ruumiliste kompositsioonide ja arhitektooniliste mudelite loomisele. Põhiteemadeks on seoste otsimine teose osade ja terviku vahel harmoonilise tulemuse saavutamiseks ning mahuliste ülesannete seostamine tasapinnaliste meediumitega.

Reeglistiku põhimõtete omandamine ja nende loov rakendamine on professionaalse loomingu alustalaks. Komponeerimisoskus on visuaalse keele filosoofia.

Iga ülesande eel toimub teemakohane loeng. Kursuse loengud ja ülesandepüstitused on digitaliseeritud ja kättesaadavad kõikidele kursusel osalejatele.

Eeldused osalejale
Keskharidus ja eesti keele oskus

Õppemetoodika
Kursus rajaneb loengutel ja praktikumitel ning iseseisvatel kodutöödel.

Iga uue ülesande püstitamisel toimub teemakohane loeng koos illustratiivse slaidiprogrammiga, millele järgneb praktiline tegevus. Iga tunni alguses toimub pooleliolevate tööde analüüs ja grupiarutelu ning iga õpilane saab oma töö kohta individuaalset tagasisidet. Igale õpilasele saadetakse tema meilile teemakohased õppematerjalid.

Kava

1. päev. Sissejuhatav loeng. Ruum, ruumilisus, mõtlemine, tasakaal, tervik. Vormideformatsioonid, vormide loomise võtted. Muljumis- ja kortsutamisdeformatsioon ja rakendus.

2.-3. päev. Murdmisdeformatsiooni võtted ja rakendamine. Ruumiliste kompositsioonide loomine.

4.-5. päev. Painutamisdeformatsiooni võtted ja rakendamine. Ruumiliste kompositsioonide loomine. Eelneva põhjal graafiline ruumiliste jooniste teostamine.

5.-6. päev. Erinevate deformatsioonide rakendamine ruumiliste kompositsioonide loomisel.

7. päev. Eelneval tunnil loodud töödele tasapinnaliste vastete leidmine ette antud meediumites.

8. päev. Geomeetriline arhitektooniline projekt.

9. päev. Arhitektooniline projekt ette antud teemal.

10. päev. Arvestus ja tagasiside.

Kursuse läbinu

  • tunneb ruumilise komponeerimise aluseid ja oskab neid kasutada
  • valdab vormiloogika ja esteetika põhitõdesid ja oskab neid komponeerimisel rakendada
  • tunneb erinevaid vormideformatsioone ja oskab neid loovalt rakendada
  • oskab ruumilisi kompositsioone esitada graafiliste joonistena
  • oskab leida ruumilistele kompositsioonidele tasapinnalisi vasteid
  • omab tehnilist võimekust ja oskust valida sobivad materjalid arhitektoonide loomiseks

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks tuleb osaleda kontakttundides vähemalt 80% ulatuses. Arvestuse sisuks on semestri jooksul tehtud tööde (stuudio- ja iseseisvad tööd) eksponeerimine. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud töövahendid
Osaleja võtab ise kaasa: A1-formaadis (8-9 lehte või vastav kogus A2-formaadis) joonistuspaber grammkaaluga 200–250 g/m2, pliiats, must tindipliiats (0,5 mm), kustutuskumm, lõikenuga, lõikematt, metallist joonlauad, liimipulk.

Kursusele registreerunud saavad enne esimese tunni algust meilile täpsed juhised, missuguseid materjale nad esimestes tundides vajavad.

Juhendaja
Feliks Sarv on omandanud magistrikraadi Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis graafika erialal (1983). Sarv on õpetanud joonistamise ja kompositsiooni aineid EKAs, TLÜs ja TTÜs. Tema akadeemilise ja loomingulise tegevuse kohta saab teavet Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.


Aeg: 1. veebruarist kuni 11. aprillini 2024 neljapäeviti kell 18–21 (v.a 29. veebruaril)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A303
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 64 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (4 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni kohti jätkub

Hind: 380 eurot
Registreerudes enne 18. jaanuari, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 180 eurot, seejärel 23. jaanuariks 200 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud