Ruumiloome ja kestliku elukeskkonna kujundamine

Kursuse eesmärk on tõsta osalejate ruumiteadlikkust ja ruumipädevust ning parandada seeläbi nende elukvaliteeti ja konkurentsivõimet tööturul. Lisaks aitab kursus tõsta ühiskonna ruumiteadlikkuse ja ruumipädevuse taset ning parandada seeläbi ruumiloome kui ühiskonna ühise protsessi kvaliteeti ja tulemusi ehk elukeskkonna ruumikvaliteeti.

Teadmisi jagavad õppekavajuht Yoko Alender (MA), Matti Kuittinen (PhD), Helen Sooväli-Sepping (PhD), Mihkel Tüür (MA), Toomas Paaver (MA), Karin Bachmann (MA), Mari Jüssi, Tõnis Arjus (MA), David Sim (TBC), Marek Rannala (MA)

Kursus sobib ruumiloomega seotud erialade esindajatele ja teistele, kes soovivad süvendada oma teadmisi ehitatud keskkonna ja ühiskonna vastastikmõjust.

Eeldused osalemiseks

Keskharidus, eesti ja inglise keele oskus

Kursuse sisu

Kursus annab baasteadmised arhitektuuri kui elukeskkonna toimimisest ning ruumi ja ühiskonna vastastikmõjust. Teemat käsitletakse põhiliselt inimese ja sootsiumi kui ruumi kasutaja ja ruumi sekkuja vaatenurgast, uuritakse ruumi kvaliteete ja kasutajakogemust. Eelkõige keskendutakse avalikule ja poolavalikule ruumile, liikuvusele ja tänavale. Lisaks käsitletakse kaasaja suurima väljakutse, kestliku planeerimise ja ehitamise suundi ja viise ning seda, kuidas võiks toimida keskkonnademokraatia ja koosloomeline ruumiloome. 

Kava

 • Arhitektuur kui elukeskkond
 • Elukeskkonna kvaliteet
 • Kestlik ruumiloome
 • Tänav
 • Tüpoloogia
 • Keskkonnademokraatia
 • Koosloomeline ruumiloome

Õpiväljundid. Kursuse läbinu

 • mõistab arhitektuuri kui elukeskkonna kujundamise ehk ruumiloome ja ühiskonna vastastikmõju
 • analüüsib linnalise keskkonna kujundamist ja protsesse eelkõige põhikasutajate ehk inimeste seisukohast
 • oskab kirjeldada, kuidas mõjutab meid ümbritsev keskkond ja selle kvaliteet, kuidas ruum ja ruumikasutus meie valikuid mõjutavad ja, vastupidi, millised meie valikud omavad mõju ruumile ja ruumikasutuse jalajäljele

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, millele pääsemise eeldusena on õpilane osalenud kontakttundides vähemalt 75% ulatuses ja esitanud tähtajaks iseseisvad tööd. Arvestuse sisuks on igas õppeaines temaatiline iseseisev või grupitöö ja kokkuvõttev ülesanne kursuse lõpus. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Õppekavajuht

Yoko Alender (Eesti Kunstiakadeemia, arhitektuuri ja linnaplaneerimise MA 2010; alates 2022 jätkab õpinguid doktorantuuris) on tegelenud ruumiteadlikkuse ja ruumipädevuse parandamisega ühiskonnas nii era- kui ka avalikus sektoris kirjastamise, koolituste ja poliitikakujundamise kaudu.

Juhendajad

Yoko Alender (MA), Matti Kuittinen (PhD), Helen Sooväli-Sepping (PhD), Mihkel Tüür (MA), Toomas Paaver (MA), Karin Bachmann (MA), Mari Jüssi, Tõnis Arjus (MA), David Sim (TBC), Marek Rannala (MA)

Vajalikud töövahendid ja materjalid 

Kursusel osaleja soetab õppekirjanduseks kolm raamatut:

 • „Linnad inimestele“, Jan Gehl
 • „Pehme linn“, David Sim
 • „Kuidas uurida elu avalikus ruumis“, Jan Gehl ja Birgitte Svarre

Hind kokku 45 €


Aeg: 3. september 2024 kuni 3. juuni 2025 teisipäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum A-301
Maht: 14 EAP ehk 364 akadeemilist tundi, millest 140 tundi on kontaktõpet (sh auditoorset ja praktilist tööd) ning 224 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Õppegrupp: 10 kuni 12 osalejat
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 2350 eurot

Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 200 eurot, seejärel tasutakse 27. augustiks 325 eurot, 12. oktoobriks 525 eurot, 11. jaanuariks 650 eurot ja 15. märtsiks 650 eurot.

KANDIDEERIMINE

Kandideerimiseks on vajalik vastata motivatsioonikirja vormis küsimustikule hiljemalt 11. augustini, registreeruda ja tasuda osamakse 200 €. 

Otsused teatatakse 15. augustil meili teel. Valituks mitteosutumisel tehakse tagasikanne kuni kahe nädala jooksul.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud