Ruumi­uurin­gud kaame­ra abil

Fotokursuse sisuks on ruumi uurimine keha, silma, kaamera, pildi ja sõna abil. Tutvutakse erinevate lähenemisviisidega ja teostatakse mõned väikesemahulised loomingulised projektid.

Linnaruum: loodus(lik) ja tehiskeskkond
Aegruum: materjali, mälu, elutegevuse ja teadvuse kihid

Uurime tajumise viise, häälestumise mõju saadavale kogemusele. Keskendume vaheldumisi sotsiaalsele/elusale ja muutlikule ning arhitektuursele/elutule, suhteliselt püsivale kihile. Uurime koosluseid ja suhteid.

Nimetame, kirjeldame, pildistame, kogume, mõtestame, katsetame, komponeerime. Proovime erinevaid pildipinna jaotamise, mõõtkava, suundade ja täpsuse kasutamise võimalusi.

Mõtestame, mille poolest joonistamine ja maalimine erinevad pildistamisest ja filmimisest ja millised on neist igaühe eelised, ning katsetame, kuidas nendega vaheldumisi töötades avarduvad teadlikkus ja väljendusvõimalused.

Fotograafia kursusel osalemise eelduseks on huvi ja mõningane tunnivälisel ajal panustamise valmidus. Peegelkaamera pole möödapääsmatu, võib pildistada ka telefonikaameraga.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus

Kava

1. päev. Sissejuhatus, tutvumisring. Huvide, vajaduste ja ootuste kaardistamine. Teema avamine, õppeprotsessis ja ülesannetes kokkuleppimine. Fotograafilise keele võimalustega tutvumine. Pildimudelite kaardistamine žanriti ja teemati, kriitiline analüüs. Vaatlemine ja dokumenteerimine. Keskkonna ja selles leiduvate koosluste uurimine pildi ja sõna abil. Kohad ja teekonnad. Intuitsioon, tähelepanu vaba kulgemine, avastamine, teabel koguneda laskmine. Pildistamine ja analüüs. Võimalusel töötame osa aega väljas. Kunstinäidete vaatlus ja võrdlev analüüs. Enda edasiseks tegevuseks sihtide seadmine.

2. päev. Fotoseeria komponeerimine. Musta materjali sorteerimine, loominguliste tervikute komponeerimine. Teabe kasvatamine ja vähendamine, võimendamine, puhastamine, rõhuasetuste ja pingete tekitamine, muutmine ja tasakaalustamine. Digitaalne pilditöötlus.

3. päev. Füüsiline ja sotsiaalne ruum. Arhitektuuri- ja tänavafoto. Kohad ja tegevused. Pikemalt püsivad, kiiresti muutuvad ja korduvad nähtused, asjad ja sündmused. Teooria ja praktika. Katsed, tagasi- ja edasiside. Võimalusel töötame osa aega väljas.

4. päev. Mälu, ruum ja seosed. Teadaolev ja tundmatu. Kohad ja mittekohad. Otseteed ja valged laigud, ühendused ja väljajätud. Mälu ja kujutluste kihid. Teooria ja praktika, näidete vaatamine ja analüüsimine, subjektiivse tegelikkuse loomingulised uuringud ja väljendamise katsed. Subjektiivse aegruumikogemuse struktureerimine ja vahendamine. Võimalusel töötame osa aega väljas.

5. päev. Loomingulise fotoseeria koostamine. Teooria, näidete kriitiline analüüs, praktika.

6. päev. Siseruum: koht, tegevuspaik, lava. Teooria, näidete analüüs, praktika.

7. päev. Miniatuurfotograafia. Väike ruum. Teooria, näidete analüüs, praktika

8. päev. Loominguline koostööprojekt. Erinevate loomingulise koostöö võimaluste läbi proovimine

9. päev. Täiendav pilditöötlus. Mitmekesine, erinevaid aegruume ja kaadriplaane ühendav fotoseeria või -installatsioon. Kogemis- ja tajumisviiside ühendamine.

10. päev. Viimistlemine, väljapaneku komponeerimine, analüüs, tagasi- ja edasiside arutelu. Kokkuvõte.

Õppemetoodika
Kursusel toimuvad juhitud reisid ehk rikkalikult illustreeritud loengud, kogemuste jagamised ja arutelud, avastusõpe, tehnilised ja loomingulised katsetused, individuaalsed ja koostöised loomingulised protsessid.

Kursuse läbinu

  • oskab märgata, analüüsida ja esitleda erinevaid ruumi tajumise viise ja kogemusi
  • eristab, mõistab, oskab analüüsida ja kasutada erinevaid ruumi fotograafiliselt kujutamise viise dokumentaalsest kirjeldusest vaba tõlgenduse ja töötluseni
  • oskab teadlikult ja valikuliselt kasutada fotograafilise keele võimalusi ja tehnilisi võtteid
  • oskab loomingulises väljenduses kasutada nii üksikpilti, pildiseeriat kui ka keerukamat installatsiooni

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, milleks on loominguliste tööde (kirjutiste, fotode) valikuline esitlus ja arutelu. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Vajalikud materjalid
Fotokaamera (võib olla telefonikaamera)

Juhendaja
Margot Kask (MA, EKA, 2009). Õppinud EKAs graafikat (BA 1999), fotograafiat (MA 2009) ja kunstiharidust (alates 2013, lõpetamata MA). Näitustel esineb kunstniku ja kuraatorina alates 1995. 1990ndate keskel kuulus rühmitusse [mo:bil] galerii, 2000ndate lõpus tegutses lühikest aega koos Loovala kunstnikega. Visuaalses loomingus kasutab peamiselt fotot ja joonistust. Teemadest käsitleb peamiselt intiimses ja fenomenoloogilises võtmes suhteid siseilma ja väliskeskkonna vahel, milles on olulised kogemus, seisundid ja protsessid. Õpetab Tallinna Ülikoolis, Eesti Kunstiakadeemias ja Vanalinna Hariduskolleegiumi kunstikoolis.

Eriolukorra lisainfo
Juhul kui ilmneb koroonaviiruse vm sarnase olukorra mõju koolitusteenuste osutamisele, on Eesti Kunstiakadeemial õigus muuta õpe veebipõhiseks või lükata edasi. Koolituse vormi muutmisega ei muutu koolituslepingu tingimused, sh ei teki koolitusele registreerunud isikul õigust lepingust taganeda vms.


Aeg: 5. oktoobrist kuni 21. detsembrini 2022 kolmapäeviti (va 26.oktoober)  kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, õpperuum A204
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 38 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 28. septembrini või kuni kohti jagub

Hind: 360 eurot
Registreerused enne 21. septembrit on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes 170 eurot, seejärel 26. septembriks 190 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud