Sisearhitektuurne valgustusdisain


Kursus annab esmased teadmised ja oskused valgustuse projekteerimisest ja kujundamisest. Kursuse käigus tutvutakse valgustuse projekteerimise olulisemate aspektidega – valgustite paigutamine, valgustustehnika, valgustuse projekteerimine, esteetilise terviku loomine ja ruumipindade valik vastavalt soovitud visuaalsele tulemusele.

Kursusele on oodatud igas vanuses täiskasvanud, kes tunnevad huvi sisearhitektuuri ja ruumikujunduse vastu. Erialased eelteadmised ei ole vajalikud ning oodatud on kõigi elualade esindajad. Fookuses on siseruumide valgustus, seega sobib kursus eelkõige neile, kellel on soov või vajadus viia end kurssi valgustuse eripärade, vajaduste ja lahendusvõimalustega. 

Osaleja saab ettekujutuse valgustusprojekti vormistamisest, vajalikud teadmised olulisematest valgustustehnilistest parameetritest, oskuse lugeda valgusarvutusi, teadmised valguse ja materjali koostoimest ning valguse mõjust inimese igapäevategevustele ja emotsioonidele.

Tutvutakse osaleja valitud või juhendaja välja pakutud ruumi alusprojektiga. Kui alusprojekti valib osaleja, siis peavad tal olema objekti kohta vajalikud joonised (plaan, lõige, vaated) või tuleb tal see üle mõõdistada. Töötatakse välja valgustuse projekteerimise lähteülesanne vastavalt alusprojektile ning seejärel ruumide funktsionaalsusele vastav valgustuslahendus ja selle esteetiline kontseptsioon.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus

Kava

1. päev. Tutvumine. Sissejuhatus valgustuse parameetritesse ja terminoloogiasse. Antakse kodune ülesanne.
2.päev.Seminar: valgustuslahenduse analüüs.
3. päev. Valgustusdisaini ajalugu ja metoodika. Antakse kodune ülesanne.
4. päev. Valgustusdisaini metoodika ja lähteülesanne.
5. päev. Valgustid, valgusallikad ja juhtimissüsteemid 1.
6. päev. Valgustid, valgusallikad ja juhtimissüsteemid 2. Praktiline loeng: valgustussalongi külastus.
7. päev. Standardid, seadusandlus ja valgustusprojekt.
8. päev. Valgustusprojekti konsultatsioon 1.
9. päev. Valgustusprojekti konsultatsioon 2.
10. päev. Valgustusprojektide presentatsioon ja tagasiside.

Kursuse läbinu

 • oskab lugeda lihtsamaid valgustustehnilisi jooniseid ning on teadlik nende teostamise loogikast ja reeglitest
 • mõistab valgustuse üldisi kujundus- ja projekteerimisprintsiipe
 • oskab lugeda valgusplaani, valgusarvutusi ja valgustite spetsifikatsioone ning mõistab, kuidas valgustustehnilised parameetrid valguse olemust mõjutavad
 •  omab ülevaadet põhilistest valgustitüüpidest ja nende kasutusotstarbest
 • omab ülevaadet valgustustehnikast ning valguse ja materjalide koosmõjust
 • omab ülevaadet valguse mõjust inimesele
 • on võimeline eskiisprojekti põhjal tekkivat tegelikkust analüüsima ning sellest järeldusi tegema

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks tuleb osaleda kontakttundides vähemalt 75% ulatuses. Arvestuse sisuks on tööde eksponeerimine, osalejate esitlused ja ühine arutelu. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus. Valgustusprojekti arvestuse eelduseks on esitatud kodutööd.

Vajalikud materjalid

 • Joonestustarbed vastavalt vajadusele ja vabale valikule ideede visandamiseks ning jooniste täiendamiseks: A3-formaadis koopiapaberid, mehaaniline harilik pliiats, pehme kustukumm, Uni Pini tindipliiatsid (must, erineva jämedusega), kollane ja helesinine marker, mall, joonlaud (läbipaistev, 40–50 cm), kolmnurk-joonlaud (läbipaistev), sirkel (pliiatsihoidjaga)
 • Esitlusmaterjalid: tööde esitlemiseks vajalikud materjalid ja tehnikad lepitakse kokku juhendaja ja kursusel osalejatega ühiselt kursuse lõppjärgus
 • Arvuti ja arvutihiir fotode jm illustreeriva materjali ning abimaterjali otsimiseks
 • NB! Kasuks tuleb CAD-tarkvarade kasutamise oskus, sest seda kursuse käigus eraldi ei õpetata.

Juhendaja

Joan-Tähven Vene on Tallinna linnavalgustuse projektijuht. Varem on Vene aastaid töötanud valgustusdisaineri ja -insenerina. Hetkel omandab ta bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemias ruumikujunduse erialal. 

Vene on disainer, keda motiveerivad uued väljakutsed ja enese pidev täiendamine valgustuse valdkonnas. Selle tulemuseks on kolmeteist aasta pikkune kogemus ja mitmekülgne projektiportfoolio erineva iseloomuga valgustuspaigaldistest. Ta on Eesti Valgustusdisainerite Assotsiatsiooni juhatuse liige ja alates 2019. aastast EVS/TK 24 Valgustustehnika komitee liige.


Aeg: 21. september kuni 7. detsember 2023 neljapäeviti kell 18–21 (v.a 26. oktoober ja 16. november)
Koht: Põhja pst 7, Eesti Kunstiakadeemia ruum D413
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 64 tundi iseseisvat tööd (4 EAP)
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 14. septembrini 2023 või kuni kohti jätkub

Hind: 410 eurot
Registreerudes enne 7. septembrit, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 200 eurot, seejärel 12. septembriks 210 eurot

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud