Sissejuhatus graafilisse disaini

Kursuse eesmärk on anda põhiteadmised graafilisest disainist ja õppida saadud teadmisi igapäevatöös rakendama. 

Eeldused osalemiseks

Keskharidus, eesti keele oskus, arvutikasutamise kogemus, disainihuvi

KAVA

Adobe tarkvara oskused

Õpitakse tundma Adobe Photoshopi põhitööriistu ja -funktsioone, retušeerimis- ja manipuleerimistehnikaid ning fototöötluse aluseid. Adobe Illustratoris õpitakse vektorgraafikat, kujunditega töötamist ja põgusalt digiillustratsiooni. Adobe InDesigni osas keskendutakse lehekülje paigutusele, dokumendikujundusele, piltide ja teksti integreerimisele ning lihtsate kujunduste (raamatukujundus) loomisele, saades tagasisidet tehtud töödele. 

Lisaks käsitletakse lihtsamate kujunduste loomist ajakirjade küljenduse ja prindikujunduse näol.

Sissejuhatus graafilise disaini põhialustesse
Alustatakse graafilise disaini rolli ja põhiprintsiipide tutvustamisega ning lihtsama kujunduse loomisega Adobe tarkvaras. Värviteooria osa käsitleb värviharmoonia põhitõdesid, värvi tähtsust disainis ja värvipsühholoogiat, samuti lihtsamaid kujundusi. Tüpograafia teema hõlmab kirjatüüpide tutvustust, tüpograafiareegleid, fontide valimist ja sidumist ning lihtsamate kujunduste loomist. Paigutuse ja kompositsiooni osa keskendub küljendamise põhitõdedele, visuaalse hierarhia loomisele ning kolmandiku reegli ja tasakaalu põhimõtetele.

Täiustatud disainikontseptsioonid
Keskendutakse edasijõudnutele mõeldud tehnikatele. Täiustatud tüpograafias õpitakse loomingulisi tüpograafiatehnikaid, teksti manipuleerimist ja -efekte ning tüpograafia kasutamist brändingus. Paigutuse ja kompositsiooni teemal käsitletakse erinevaid küljendustehnikaid ning kujundamise põhimõtteid. Fotoga manipuleerimise ja kompositsiooni osa hõlmab Photoshopi tehnikaid ning fototöötluse oskusi. Disainiprojektide faasis rakendatakse õpitut praktilistes projektides, saades tagasisidet tehtud töödele.

Spetsiifilised disainivaldkonnad (bränding)
Keskendutakse brändingule, trükikujundusele ja pakendidisainile. Brändingu osa käsitleb brändi loomise põhimõtteid, logo kujundamise protsessi ja brändiidentiteedi loomist. Trükikujunduse ja pakendidisaini osa hõlmab prindispetsifikatsioonide mõistmist ning pakendikujundamise põhimõtteid. Disainiprojektide osas töötatakse oma projektide kallal ning viiakse läbi põhjalik projektitöö, samuti saadakse tagasisidet tehtud töödele.

Lõpuprojekt ja portfoolio arendus
Keskendutakse oma disainiprojekti loomisele ja arendamisele individuaalse juhendamise abil. Seejärel luuakse terviklik portfoolio, millele järgneb karjäärinõustamine, sealhulgas näpunäited tööintervjuudeks ja vabakutselisteks töödeks. Kursuse lõpus esitletakse lõplikke projekte ja portfooliot ning saadakse tagasisidet kõigilt õppejõududelt.

Õpiväljundid. Kursuse läbinu

  • oskab edastada sõnumit visuaalsete elementide abil
  • oskab kasutada Adobe Photoshopi, Illustratorit ja InDesigni
  • tunneb kujundusprintsiipe ja oskab neid oma töös rakendada
  • on saanud teadmised esteetiliselt meeldiva ja funktsionaalse kujunduse loomisest brändiidentiteedi ehk logode, värviskeemide, tüpograafia ja muude visuaalsete elementide disainimiseks
  • teab trükiettevalmistuse põhimõtteid, trükitehnikaid ja -protsesse ning oskab nendega arvestada kujunduste loomisel
  • oskab oma tööd kriitiliselt analüüsida ja rakendada konstruktiivset tagasisidet oma oskuste täiendamiseks

Hindamine

Kursus lõpeb arvestusega, millele pääsemise eeldusena on õpilane osalenud kontakttundides vähemalt 75% ulatuses, osalenud tundides aktiivselt, esitanud tähtajaks kõik ülesanded ja kodutööd ning saanud arvestuse kõikides ainetes. Arvestuse sisuks on lõputöö sooritamine ja esitlus. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud töövahendid 

Isiklik arvuti ja Adobe programmide kasutamise võimalus iseseisvate ülesannete tegemiseks

Õppekavajuht

Kristina Tort (BA, Eesti Kunstiakadeemia, graafiline disain, 2008) on töötanud (2008–2016) ühes Eesti mainekamas reklaamiagentuuris kunstilise juhina. Ta õpetab EKAs nii illustratsiooni kui ka Adobe programme. Ta on illustreerinud ja kujundanud lasteraamatuid, teinud koostööd erinevate ajakirjadega, kujundanud plakateid, näitusi, õppematerjale, suuremõõtmelisi illustratsioone jpm.

Juhendajad

Kristina Tort (BA), Eva Unt (BA), Meelis Mikker (BA), Ingvar Meen (kesk)


Aeg: 3. september 2024 kuni 27. mai 2025 teisipäeviti ja kolmel neljapäeval 17. ja, 24. aprill ja 22. mai  kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, ruum B307
Maht: 15 EAP ehk 390 akadeemilist tundi, millest 150 tundi on kontaktõpet (sh auditoorset ja praktilist tööd) ning 240 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Õppegrupp: 10 kuni 12 osalejat
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 2150 eurot
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 200 eurot, seejärel tasutakse 27. augustiks 275 eurot, 12. oktoobriks 475 eurot, 11. jaanuariks 600 eurot ja 15. märtsiks 600 eurot.

Kandideerimine

Kandideerimiseks on vajalik vastata motivatsioonikirja vormis küsimustikule hiljemalt 11. augustini, registreeruda ja tasuda osamakse 200 €. 

Otsused teatatakse 15. augustil meili teel. Valituks mitteosutumisel tehakse tagasikanne kuni kahe nädala jooksul.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud