Sissejuhatus ruumikujundusse


NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kursuse eesmärk on anda sissejuhatavad teadmised arhitektuuri, sisearhitektuuri ja disaini teoreetilistest põhialustest, ruumide projekteerimisest ning kujundamisest. Tutvutakse arhitektuuri ja sisearhitektuuri projekteerimise osadega ning kujundamise peamiste aspektidega. Fookuses on ruumi kujundamise algteadmised.

Kursus sobib eelkõige neile, kellel on soov ja/või vajadus viia end kurssi ruumikujunduse eripärade, vajaduste ja lahendusvõimalustega. Erialased eelteadmised ei ole vajalikud, oodatud on kõigi elualade esindajad.

Eeldused osalemiseks
Keskharidus ja eesti keele oskus.

Käsitletavad teemad: kultuuriline, ajalooline ja keskkonnakontekst, ruumikompositsioon, ruumiplaneeringu loogika, funktsionaalsus, ergonoomika, tehnoloogilised seosed ruumikujunduses, valgustus, akustika, eritellimusmööbli projekteerimine, elukondliku valmismööbli ja muude sisustustoodete valimine, esteetilise terviku loomine, värvide mõju, viimistlusmaterjalide eripära, omadused ja valimine, projekti vormistamise ja esitlemise graafika jpm.

KAVA

 • Interjööri ajalugu
 • Üldkompositsioon ja värvusõpetus
 • Joonistamine/visandamine
 • Arvutiõpe, graafiline disain ja esitlustehnika (Rhinoceros, Adobe Illustrator)
 • Arhitektuurse ja sisearhitektuurse projekteerimise alused
 • Sisearhitektuurse väikevormi projekteerimine (sh töö puidutöökojas, väikevormi valmistamine)

Õpiväljundid. Kursuse läbinu

 • tunneb põhilisi interjööri- ja mööblikujunduses kasutatud materjale ja dekooritehnikaid
 • on tutvunud ruumikujundamise üldiste kujundus- ja planeerimispõhimõtetega
 • orienteerub Rhinocerose töökeskkonnas ja on oma põhiideed digitaalselt realiseerinud
 • on saanud ülevaate ruumikujunduse põhilistest siseviimistlusmaterjalidest ja nende omadustest
 • on saanud ülevaate ruumide valgustuse ja akustika põhimõtetest
 • on analüüsinud eskiisprojekti põhjal tekkivat tegelikkust ja teinud sellest järeldusi

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamise eelduseks on osalemine kontakttundides vähemalt 75% ulatuses, kõigi ülesannete tähtajaks esitamine, väljapanemine ja esitlemine, sh lõputöö sooritamine ja esitlemine. Arvestuse sisuks on lõputöö, mille hulka kuulub ka valmistatav sisearhitektuurne väikevorm. 

Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus. 

Õppekavajuht

Ardo Hiiuväin – MA, Eesti Kunstiakadeemia, sisearhitektuur (2022)

Hiiuväin alustas erialase tööga juba õpingute ajal ning on tänaseks sisearhitekt oma arhitektuuribüroos WS Arhitektuur. Peale erialase töö annab Hiiuväin loenguid Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonnas ja avatud akadeemias ning õpetab Kuressaare Ametikoolis kutseõpetajana disainieriala.

Juhendajad

Ardo Hiiuväin (MA), Triin Jerlei (PhD), Päär-Joonap Keedus (BA), Allan Kukk (MA), Eeros Lees (MA), Felix Sarv (MA)

Vajalikud töövahendid ja materjalid
Osaleja võtab ise kaasa:

 • Joonistus- ja joonestusvahendid jm – täpse info saavad õppijad jooksvalt õppetöö käigus.
 • Väikevormi projekti raames valmiva tooliga seotud kulud katab osaleja ise.

Arvuti, Rhinocerose ja Adobe Illustratori kasutamise võimalus.


Aeg: 6. september 2023 kuni 29. mai 2024 kolmapäeviti ja osaliselt ka teisipäeviti kell 18–21
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia ruum A204
Maht: 15 EAP ehk 390 akadeemilist tundi, millest 150 tundi on kontaktõpet (sh auditoorset ja praktilist tööd) ning 240 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 2700 eurot


Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel tasutakse 28. augustiks 600 eurot, 14. oktoobriks 750 eurot, 13. jaanuariks 600 eurot ja 16. märtsiks  600 eurot.

KANDIDEERIMINE

Kandideerimiseks on vaja esitada oma andmed ARTIs, mille kaudu tuleb tasuda ka ettemaks 150 €. Seejärel vastata motivatsioonikirja vormis küsimustele DOKIs. 

Kandideerimine kuni 7. augustini. Otsused teatatakse 14. augustil meili teel. Valituks mitteosutumisel tehakse tagasikanne hiljemalt kahe nädala jooksul.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud