Tellimuskoolitus. Disainisprint

Tellimuskoolitusena Kuressaare Ametikooli töötajatele

Kava

Sissejuhatav koosolek (veebipõhine kohtumine)

 • Individuaalsete õppe-eesmärkide sõnastamine
 • Sprindi sisulise temaatika kokkuleppimine

Koolituse kahel päeval mängitakse läbi kõik sprindi etapid koos juurdekäivate selgituste, järgnevate arutelude ning erinevatate näidete toomisega. Koolitusel osalejad võtavad harjutustes kordamööda moderaatori rolli. 

1. päev.

 • Päeva- ja töökorra tutvustus, sprindiformaadi kujunemine
 • Defineerimine — eesmärkide ja probleemide kaardistus, kasutajate teekondade loomine, ekspertintervjuud
 • Sketšimine — konkurentsianalüüs, ideestamine

2. päev.

 • Otsustamine — lahendusideede valimine 
 • Prototüüpimine — jutuseina ja prototüübi loomine
 • Testimine — prototüübi testimine

Kokkuvõttev koosolek (veebipõhine kohtumine)

 • Individuaalne õpitu refleksioon
 • Esmaste kogemuste jagamine õpitu rakendamisest
 • Kursuse tagasiside

Kursuse läbinu

 • Tunneb disainisprindi meetodeid ja disainmõtlemise põhitõdesid
 • Tunneb sprindi kui meetodi tugevaid ja nõrku külgi, oskab hinnata selle sobivust probleemi lahendamiseks
 • Oskab disainisprinti ette valmistada, selle formaati vastavalt vajadusele kohandada
 • Omab kogemust sprindi modereerimisel

Hindamine
Kursus lõpeb esitlusega, kus võetakse kokku tehtud töö ja õpitu ning esitletakse loodud lahendusi. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Vajalikud töövahendid 
Sprindi esimesel päeval võtab osaleja kaasa oma sülearvuti

Juhendaja
Tanel Kärp (MA, virtuaalkeskkondade loomine ja arendus, Tartu Ülikool, 2013) on interaktsioonidisainer, konsultant ja EKAs õppekava juht. 20-aastase disainikarjääri jooksul on ta enamasti keskendunud sotsiaalsetele valdkondadele. Täna kombineerib ta inimkeskse, strateegilise ja teenusedisaini mõtlemist, et aidata ellu kutsuda muudatusi parema tuleviku jaoks.

Toimumise aeg

 • 7. november 2022 kl 16–17.30 veebipõhine kohtumine
 • 10. ja 11. november 2022 kell 9–17, sh tund lõunapausiks
 • veebipõhine kohtumine (toimumise aeg kokkuleppel, orienteeruvalt kaks nädalat peale koolituspäevi)

Registreerumine
Registreerumise link saadetakse osalejatele meili teel.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud