Toote joonistamine

Kursuse keskne teema on perspektiiviõpetuse reeglite loov rakendamine, mis võimaldab ruumiliselt kujutada nii nähtavat maailma kui ka kujutlusi ja fantaasiaid. Lihtsate geomeetriliste vormide visandamine kujutlusvõime abil avab perspektiiviõpetuse tõed, millest saadud kogemust saab kasutada nii erineva keerukusastmega eseme või objekti ruumiliseks kujutamiseks kui ka esemelise maailma dekonstrueerimiseks ja rekonstrueerimiseks ehk uue loomiseks.

Kursusel keskendutakse kõikide ülesannete puhul sobivate joonistusvahendite ja formaatide valikule. Eraldi teemana käsitletakse promarkeritega visandamise tehnikaid.

Kursus on mõeldud kõigile, kellele pakub huvi konstruktiivne 3D-joonistamine. Ruumilist nägemist ja 3D kujutamise oskust vajavad reaalses elus eelkõige disainerid ja arhitektid, kuid samuti kujutavad kunstnikud.

Eeldused osalejale
Keskharidus ja eesti keele oskus

Õppemetoodika
Kursuse põhitegevus seisneb praktilises joonistamises nii stuudios kui ka iseseisvate kodutöödena.

Iga tund algab teemakohase loenguga, mille jooksul püstitatakse ülesanne ja vaadatakse slaidiprogrammi. Tunni käigus toimub pooleliolevate joonistuste analüüs ja iga õpilane saab oma töö kohta individuaalset tagasisidet. Tunni käigus esitab iga õpilane analüüsimiseks oma kodutööd. Tunni lõpus toimub tehtud töö(de) grupiarutelu. Igale õpilasele saadetakse tema meilile teemakohased protsessi toetavad õppematerjalid.

Kava
1. päev. Sissejuhatav loeng. Perspektiiviõpetus, 3D-konstrueerimine.

2.–4. päev. Geomeetrilise 3D-maailma kujutamise viisid. Erinevate joonistustehnikate tutvustus.

5.–7. päev. Esemelise maailma konstruktiivse koosluse analüüs.

8. ja 9. päev. Erinevate tarbeesemete ruumiline kujutamine.

10. päev. Arvestus ja tagasiside.

Kursuse läbinu

  • tunneb ja oskab kasutada lineaarperspektiivi reegleid objekti ja keskkonna joonistamisel
  • oskab analüüsida eseme konstruktiivset kooslust ja teostada konstruktiivseid kolmemõõtmelisi joonistusi
  • oskab kasutada tonaalsusi ja värve eseme ruumilisuse illusiooni võimendamiseks kahemõõtmelisel pinnal
  • on võimeline joonistama ettekujutuse abil kolmemõõtmelisi objekte
  • omab tehnilist võimekust ja oskust valida oma ideede teostamiseks sobivad materjalid ja vahendid

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks tuleb osaleda kontakttundides vähemalt 75% ulatuses. Arvestuse sisuks on semestri jooksul tehtud tööde (stuudio- ja iseseisvad tööd) eksponeerimine. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud töövahendid
Osaleja võtab ise kaasa: joonistuspaber A1-formaadis (10–12 lehte), visandiplokk A3- või A4-formaadis, A4-formaadis promarkeri paber (5–8 lehte), vähemalt 3 must/valge skaalas promarkerit, pliiatsid (HB, B ja 2B), kustukumm, pliiatsiteritaja, puusüsi, presssüsi, söe kustukumm, 2–3 kriidipastelli soojades ja külmades toonides, maalriteip paberi kinnitamiseks.

Kursusele registreerunud saavad enne esimese tunni algust meilile täpsed juhised, missuguseid materjale nad esimestes tundides vajavad.

Juhendaja
Feliks Sarv on omandanud magistrikraadi Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis graafika erialal (1983). Sarv on õpetanud joonistamise ja kompositsiooni aineid EKAs, TLÜs ja TTÜs. Tema akadeemilise ja loomingulise tegevuse kohta saab teavet Eesti Teadusinfosüsteemist ETIS.


Aeg: 3. veebruarist kuni 13. aprillini 2024 laupäeviti kell 10–13 (v.a 24. veebruaril)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuum A306
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 64 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (4 EAP)
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: 27. jaanuarini või kuni kohti jätkub

Hind: 380 eurot
Registreerudes enne 19. jaanuari, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 180 eurot, seejärel 24. jaanuariks 200 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud