Vabade kunstide eelakadeemia (I grupp)

NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Kursus on mõeldud noortele vanuses 16 kuni 26, kes soovivad edaspidi alustada õpinguid mõnel vabade kunstide teaduskonna bakalaureuseõppekaval – maal, graafika, skulptuur ja installatsioon, fotograafia, animatsioon ja stsenograafia.

Vabade kunstide eelakadeemia programmis katsetatakse mitmekülgsete kunstipraktikatega, sidudes neid kaasaegse kunsti väljal toimuvaga. Uurime erinevate väljendusvahendite nagu joonistamine, maalimine, ruumiinstallatsioon ja loo jutustamise mitmekülgseid võimalusi. Kursuste keskmes on oma loometegevuse mõtestamine ja selle kontekstitundlik tajumine, eksperimenteerimine ning ideepõhine kunstipraktika. Kursusel on neli peatükki:

KAASAEGNE VISUAALKULTUUR, juhendaja Madli Ehasalu
Nüüdiskultuuri tutvustav loengute ja seminaride sari, mille eesmärk on viia õppija kurssi tänapäeva filosoofia, kultuuri ja ajastuga laiemalt. Avardatakse arusaamu kaasaegse kunsti kohast kultuuris ja võimalikest autoripositsioonidest, samuti antakse põgus ülevaade modernismi, postmodernismi ja kõikvõimalike muude „ismide“ maailmast. Lisaks on kavas iseseisvate näitusekülastuste analüüs. Kursus lõpeb essee kirjutamisega.

TASAPINNALISE KUNSTI KURSUS, juhendaja Saskia Järve
Joonistamis- ja/või maalimistehnikas kunstipraktika, mis sisaldab mitmesuguseid ideepõhiseid ülesandeid. Kursus lõpeb tööga, millel on iseseisev probleemipüstitus.

RUUMILISE KUNSTI KURSUS, juhendaja Sten Saarits 
Skulptuuri- ja installatsioonimeediumis kunstipraktika. Teos ja kontekst.

NARRATIIVSE KUNSTI KURSUS, juhendaja Lilli-Krõõt Repnau
Sissejuhatus animatsiooni. Kunsti- või lühifilmiprojekti loomine, mida toetavad loengud.

PORTFOOLIO KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ESITLUS, juhendaja Carl-Robert Kagge
Tutvustame kunstikõrgkooli sisseastumiseks sobiva portfoolio koostamise põhimõtteid ning loome esimese versiooni sisseastumisportfooliost. Kursus lõpeb portfoolio esitluse ja selle tagasisidestamisega.


Kursuse läbinu

  • suhestub kaasaegse kunsti väljal toimuvaga
  • analüüsib oma töid kriitiliselt 
  • oskab esitleda oma töid ning tutvustada nende tagamaid
  • omab kogemust joonistamise, maalimise, ruumilise kunsti ja animatsiooni väljendusvahenditega
  • tunneb sisseastumisportfooliole esitatud nõudmisi ning oskab oma teoseid portfoolio formaadis esitleda

Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad valminud töid portfoolios. Arvestuse läbinutele väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud materjalid
Stuudiotöö tundideks vajalikud materjalid võtab osaleja ise kaasa, nende nimekiri saadetakse enne kursuse algust

Juhendajad

Madli Ehasalu on lõpetanud 2011. aastal Tartu Ülikooli semiootika bakalaureuseõppe. Tema kunstiteadusliku tegevuse keskmes on olnud kunstiprojekt, ajakirja Uus Materjal väljaandmine, Eesti Kunstiakadeemia lõputööde festivali „TASE ’16” kaaskorraldamine ja Mihhaili korterigalerii näituste kureerimine. Hetkel töötab ta Tallinna Kunstihoones projektijuhina.

Saskia Järve on Eesti kunstnik, kes on omandanud 2009. aastal Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti erialal magistrikraadi. Sellest ajast alates õpetab ta EKAs ja kunstikoolis DAK Stuudio. Enamasti figuratiivse maalijana käsitleb ta igapäevaelu sündmusi, keskendudes inimloomuse keerukusele ja psühholoogiale. Tema töid on eksponeeritud Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Venemaal, Saksamaal, Itaalias, Suurbritannias ja Kanadas.

Lilli-Krõõt Repnau (s 1982) on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafikaosakonna aastal 2005 ja magistriõpingud EKAs animatsiooni valdkonnas aastal 2015. Õpingute käigus on ta end täiendanud Šveitsis Lutserni Ülikooli kunsti- ja disainikolledži videoosakonnas. Aastal 2010 tunnustati Lilli-Krõõda graafikaloomingut Edmund Valtmani stipendiumiga.

Sten Saarits (s 1987) on installatsioonikunstnik, kes omandas 2018. aastal Eesti Kunstiakadeemias kunstide magistrikraadi. Tema loometöö peamiseks uurimisobjektiks on indiviidi suhestumine materiaalsusega ning enese positsioneerimine ruumis ja sündmuste ahelas. Sten kasutab oma teoste mõju vahendamiseks vaatajale erinevaid meediume.

Carl-Robert Kagge (s 1989) on Tallinnas tegutsev graafiline disainer ja kunstnik. Ta on lõpetanud 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna (BA) ja 2020. aastal kaasaegse kunsti õppekava (MA). Ta asutas peagi koos Kert Viiartiga disainistuudio LE60, mis tegutseb nii omaalgatuslike disainiprojektide kui peamiselt kultuurivaldkonda kuuluvate tellimustöödega. 2021. aastast töötab ta graafilise disainerina Riigikantseleis ning veab koos Frank Abneriga siiditrükistuudiot Trükiruum. Kagge on osalenud näitustel Eestis ja välismaal ning navigeerib mitme välja vahealal: maal, trükitehnika, disain, tehnoloogia ning grafiti. Ta on lisaks EKA eelakadeemias juhendamisele ka EKA ja Tallinna Ülikooli külalisõppejõud.

________________________________________

Aeg: 30. jaanuarist 13. aprillini 2023 esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18.00–20.15
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia õpperuumid 
Maht: 62 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja 16 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)
Grupi suurus: 12–15 õppurit
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 270 eurot
Kuni 14 päeva enne koolitust registreerudes saab maksta osadena:
1) 50 eurot registreerimistasu
2) 17. jaanuariks 110 eurot
3) 17. veebruariks 110 eurot

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud