Valgustidisain

KURSUS ON TÄITUNUD!

Valgustidisain on loovust ja disainmõtlemist arendav kursus, kuhu on oodatud kõik, kel on huvi tootedisaini vastu ning soov ise valgusti disainida ja valmistada. Kursuse lõpuks valmib igal osalejal valgusti prototüüp.

Kursuse käigus saadakse teadmisi valgustitest ja valgusallikatest laiemalt, omandatakse üldisemad valgustitele esitatavad nõuded ja tutvutakse erinevate valgusti valmistamise tehnoloogiatega. Lisaks saadakse ülevaade valgusallikatest ja nende tehnilistest näitajatest, õpitakse oma ideid visandama ja neid analüüsima ning selle põhjal disainivalikuid tegema.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keele oskus

Õppemetoodika
Läbitakse klassikaline disainiloome protsess: kaardistatakse vajadused, genereeritakse ja analüüsitakse ideid, tehakse joonised ja lõpuks valmistatakse protüüp. Lisaks ekskursioonid ja külalised.

Kava

1. päev. Sissejuhatav tund. Ülevaade kursuse kavast, tundide sisust ja ülesehitusest.

2. päev. Ülevaade valgustidisainist üldisemalt, analüüs. Praktiline töö: lihtsa valgusti valmistamine.

3. päev. Ülevaade valgusallikatest, tehnilistest näitajatest ja võimalustest. Praktiline töö: vajaduste kaardistamine, valgustiideede visandamine. Ideede analüüs.

4. päev. Valgusallikate tänapäevane juhtimine (rääkima tuleb selle ala spetsialist). Jätkub valgustiideede genereerimine.

5. päev. Ekskursioon valgustitehasesse (ilmselt 4ROOM).

6. päev. Jätkub valgustiideede genereerimine ja visandamine, analüüs. Valiku tegemine.

7. päev. Jätkub töö valgusti loomisega. Jooniste tegemine. Valmistamisvõimaluste kaardistamine.

8.-9. päev. Valgusti valmistamine.

10. päev. Valgusti (valgustisarja) esitlus ja kaitsmine. Kursuse lõpetamine.

Kursuse läbinu

  • oskab laiemalt näha valgustite ja valgustamise võimalusi
  • oskab tehniliselt koostada lihtsamaid valgusteid
  • oskab orienteeruda valgusallikates (ehk lambipirnides)
  • oskab lambi disaini vastavalt vajadusele analüüsida ja seada sellele eesmärke ja nõudeid

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, mille saamiseks tuleb osaleda kontakttundides vähemalt 75% ulatuses. Arvestuse sisuks on kursuse jooksul tehtud valgustite esitlus ning tagasiside. Arvestuse saanule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja
Tarmo Luisk (EKA tootedisain 1996, MA) on üle 25 aasta tegelenud valgustite, mööbli jms disainiga erinevatele tootjatele. Lisaks on ta aktiivselt osalenud grupinäitustel, samuti korraldanud regulaarselt isikunäitusi julgemast ja kunstilisemast unikaaldisainiloomest nii Eestis kui ka välismaal. Mitmekordne Eesti disainiauhinna BRUNO nominent.

Vajalikud töövahendid
Visandikausta ja joonistusvahendid võtab osaleja ise kaasa. Valgusallikad, juhtmed ja lülitid sisalduvad kursuse hinnas.


Aeg: 31. jaanuarist kuni 10. aprillini 2024, kolmapäeviti 18–21 (v.a 28. veebruaril)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, õpperuum A301
Maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 12 tundi iseseisvat tööd (2 EAP)
Õppekavarühm: moe-, sise- ja tööstusdisain
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni kohti jätkub

Hind: 510 eurot
Registreerudes enne 17. jaanuari, on võimalik tasuda osamaksetena: registreerudes 200 eurot, seejärel 22. jaanuariks 310 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud