Veebidisain


NB! KURSUS ON TÄITUNUD!

Veebidisaini kursusel käsitletakse veebiarenduse protsessi kõiki etappe. Eesmärk on toetada õppija jõudmist tasemeni, kus ta on suuteline iseseisvalt veebi arendama.

Sihtrühm
Elukutselised disainerid ja harrastajad, kes on huvitatud arengust või ümberõppest digitaaldisaini valdkonnas; reklaami- ja disainiagentuurid, kes on huvitatud oma töötajate (ümber)koolitamisest.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keel, eelnev kokkupuude graafilise disainiga.

Mida õpime ja kasutame?
VS Code, HTML, CSS, Tailwind, kohalik arenduskeskkond, brauseri inspektor, SCSS- ja build-tööriistad, kohalik arenduskeskkond (nt Local), lisaks veidi WordPressi ja teemade arendust, natuke JavaScripti, kaasavat disaini ja ligipääsetavust (ja selle realiseerimist koodis), GITi ja GitHub Desktopi kasutust. Juhendaja: Vahur Vogt

Sissejuhatus ja kokkuvõte
Esimese loenguga räägib juhendaja valdkonnast laiemalt ja tutvustab kogu veebiarenduse protsessi. Kokkuvõtva loengu ajal presenteerib osaleja kursuse jooksul valminud tööd. Juhendaja: Tauno Hanni

Kasutusmugavus
Tänapäeval on kasutumugavus tarkvara üks lahutamatu koostisosa, mis nõuab sihtgrupi tundmist ja oskust küsida õigeid küsimusi. Kursusel osaleja õpib, kuidas koostada kasutusmugavuse testi, seda läbi viia ja korrektselt dokumenteerida. Samuti tutvustatakse erinevaid standardiseeritud küsimustikke, prototüüpimise tehnikaid ning kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid metoodikaid, et iseseisvalt tarkvaraarenduses toime tulla. Juhendaja: Joonas-Tanel Kessel

Graafiline disain
Disainimoodul annab esmased teadmised veebidisaini alustaladest. Põhjalikult tutvutakse disaini- ja kasutajakogemuse printsiipidega. Käsitlust leiavad nii graafilise disaini elemendid kui ka juurdepääsetavus ja arenduse ettevalmistus. Mooduli lõpuks saab osaleja teadmised kasutajakogemuse ja disaini seostest ning sellest, millega veebidisaini luues arvestada. Väljundiks on kujundusprogrammis loodud veebileht, mis on valmis arenduseks. Juhendaja: Johan Laiv

Programmeerimine
Disain on väärt täpselt nii palju, kui seda annab arenduses realiseerida. See on ka põhjus, miks arenduse seminariosa on disaini ja kasutajakogemuse seminari ja praktika vahel – nii tekib arusaamine „materjali” omadustest, võimalustest ja piiridest enne, kui hakkad oma visiooni üles joonistama.

Veebiarenduse osas käiakse läbi kõik sammud esimesest HTML + CSS chop’ist kuni selle WordPressiga integreerimiseni. Alustame veebiprogrammeerimise algtõdedest, kogenumatele tutvustame võimalusel ka Tailwind-i raamistikku, mis aitab kiiremini tulemuseni jõuda ning õpetab küsimusi sõnastama ja neile väga mugavast dokumentatsioonist ja Google’ist vastuseid otsima. Kõik osalejad jõuavad kursuse lõpuks erinevatel seadmetel toimiva ehk responsive veebini, varasemat kogemust omanud õppijad realiseerivad selle ka WordPressis.

Arenduse praktikat on peaaegu kaks kuud. Neid päevi alustatakse miniloenguga mõnel seminaridest üle jäänud või jooksvalt huvitavaks osutunud teemal ning edasi saab igaüks küsida abi just selle mure lahendamiseks, mis tema edasiliikumist takistab.

Praktika
Praktikamooduli jooksul valmib vabalt valitud sisuga veebileht. Juhendaja: Vahur Vogt

Õpiväljundid. Õppekava läbinu

  • oskab tööülesande põhjal iseseisvalt arendada ja disainida funktsionaalse ja kasutajasõbraliku veebilehe
  • tunneb HTML/HTML5 keelt ja oskab veebilehte küljendades kasutada CSSi
  • oskab disainiprobleemidele leida optimaalseima lahenduse
  • mõistab erinevate disainielementide omavahelist suhestumist, erinevaid stiile ja nende rakendamise aluspõhimõtteid
  • oskab disainilahendusi luues arvestada tehniliste piirangutega, tellijate tagasiside ja erinevate digiseadmetega

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, millele pääsemise eeldus on osalemine kontakttundides vähemalt 70% ulatuses. Arvestuse sisuks on praktikamoodulil loodud veebilehe esitlus. Lõputöid kommenteerib valdkonna spetsialist. Arvestuse läbinule väljastatakse Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus peale kirjaliku tagasiside täitmist.

Vajalikud töövahendid
Iseseisvaks tööks on vajalik oma arvuti.

Õppekava koostaja
Veiko Tammjärv on omandanud magistrikraadi Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis graafika erialal1996. Tammjärv on töötanud reklaamivaldkonnas 20 aastat ja tänaseks on disaini- ja reklaamiagentuuri Age Creative loovjuht.

Juhendajad
Veiko Tammjärv (MA), Joonas-Tanel Kessel (MA), Tauno Hanni (BA), Johan Laiv (kesk) ja Vahur Vogt (kesk)


Aeg: 6. oktoober 2023 kuni 19. aprill 2024
*Sissejuhatav kohtumine 6. oktoobril 2023 ja lõputööde hindamine 28. märts 2024 kell 18–21. Ülejäänud õppetöö toimub 7. oktoober kuni 23. märts laupäeviti kell 10–17 (lõunapaus kell 13–14)

Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, arvutiklass A407
Maht: 19 EAP / 494 akadeemilist tundi, millest 190 tundi on kontaktõpet ja 304 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Registreerumine: kuni 29. september või kuni kohti jätkub

Hind: 2150 eurot

Registreerudes enne 22. septembrit on võimalik tasuda ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 150 eurot, seejärel tasutakse 27. septembriks 390 eurot, 25. novembriks 535 eurot, 13. jaanuariks 540 eurot ja 10. veebruariks 535 eurot.

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud