Veebidisain

Veebidisaini kursusel käsitletakse veebiarenduse protsessi kõiki etappe. Eesmärk on toetada õppija jõudmist tasemeni, kus ta on suuteline iseseisvalt veebi arendama.

Sihtrühm
Elukutselised disainerid ja harrastajad, kes on huvitatud arengust või ümberõppest digitaaldisaini valdkonnas; reklaami- ja disainiagentuurid, kes on huvitatud oma töötajate (ümber)koolitamisest.

Eeldused osalejale
Keskharidus, eesti keel, eelnev kokkupuude graafilise disainiga

KAVA

Mida õpime ja kasutame?
VS Code, HTML, CSS, Tailwind, kohalik arenduskeskkond, brauseri inspektor, SCSS- ja build-tööriistad, kohalik arenduskeskkond (nt Local), lisaks veidi WordPressi ja teemade arendust, natuke JavaScripti, kaasavat disaini ja ligipääsetavust (ja selle realiseerimist koodis), GITi ja GitHub Desktopi kasutust. Juhendaja: Vahur Vogt

Sissejuhatus ja kokkuvõte
Esimesel loengul räägib juhendaja valdkonnast laiemalt ja tutvustab kogu veebiarenduse protsessi. Kokkuvõtva loengu ajal presenteerib osaleja kursuse jooksul valminud tööd. Juhendaja: Tauno Hanni

Kasutusmugavus
Tänapäeval on kasutumugavus tarkvara üks lahutamatu koostisosa, mis nõuab sihtgrupi tundmist ja oskust küsida õigeid küsimusi. Kursusel osaleja õpib, kuidas koostada kasutusmugavuse testi, seda läbi viia ja korrektselt dokumenteerida. Samuti tutvustatakse erinevaid standardiseeritud küsimustikke, prototüüpimise tehnikaid ning kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid metoodikaid, et iseseisvalt tarkvaraarenduses toime tulla. Juhendaja: Joonas-Tanel Kessel

Graafiline disain
Disainimoodul annab esmased teadmised veebidisaini alustaladest. Põhjalikult tutvutakse disaini- ja kasutajakogemuse printsiipidega. Käsitlust leiavad nii graafilise disaini elemendid kui ka juurdepääsetavus ja arenduse ettevalmistus. Mooduli lõpuks saab osaleja teadmised kasutajakogemuse ja disaini seostest ning sellest, millega veebidisaini luues arvestada. Väljundiks on kujundusprogrammis loodud veebileht, mis on valmis arenduseks. Juhendaja: Johan Laiv

Programmeerimine
Disain on väärt täpselt nii palju, kui seda annab arenduses realiseerida. See on ka põhjus, miks arenduse seminariosa on disaini ja kasutajakogemuse seminari ja praktika vahel – nii tekib arusaamine „materjali” omadustest, võimalustest ja piiridest enne, kui hakkad oma visiooni üles joonistama.

Veebiarenduse osas käiakse läbi kõik sammud esimesest HTML + CSS chop’ist kuni selle WordPressiga integreerimiseni. Alustame veebiprogrammeerimise algtõdedest, kogenumatele tutvustame võimalusel ka Tailwindi raamistikku, mis aitab kiiremini tulemuseni jõuda ning õpetab küsimusi sõnastama ja neile väga mugavast dokumentatsioonist ja Google’ist vastuseid otsima. Kõik osalejad jõuavad kursuse lõpuks erinevatel seadmetel toimiva ehk responsive veebini, varasemat kogemust omanud õppijad realiseerivad selle ka WordPressis.

Arenduse praktikat on peaaegu kaks kuud. Neid päevi alustatakse miniloenguga mõnel seminaridest üle jäänud või jooksvalt huvitavaks osutunud teemal ning edasi saab igaüks küsida abi just selle mure lahendamiseks, mis tema edasiliikumist takistab.

Praktika
Praktikamooduli eesmärgiks on juhendaja konsulteerimise ja suunamise toel vabalt valitud sisuga lihtsama ülesehitusega veebilehe loomine. Lõputöö valmimisel on oluline õpitud teadmiste iseseisev rakendamine. Juhendaja: Vahur Vogt

Õpiväljundid. Õppekava läbinu

  • oskab tööülesande põhjal iseseisvalt arendada ja disainida funktsionaalse ja kasutajasõbraliku veebilehe
  • tunneb HTML/HTML5-keelt ja oskab veebilehte küljendades kasutada CSSi
  • oskab disainiprobleemidele leida optimaalseima lahenduse
  • mõistab erinevate disainielementide omavahelist suhestumist, erinevaid stiile ja nende rakendamise aluspõhimõtteid
  • oskab disainilahendusi luues arvestada tehniliste piirangutega, tellijate tagasiside ja erinevate digiseadmetega

Hindamine
Kursus lõpeb arvestusega, millele pääsemise eelduseks on osalemine kontakttundides vähemalt 70% ulatuses. Arvestuse sisuks on praktikamoodulil loodud veebilehe esitlus. Lõputöid kommenteerib valdkonna spetsialist. Arvestuse läbinule väljastatakse pärast kirjaliku tagasiside täitmist Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus.

Vajalikud töövahendid
Iseseisvaks tööks on vajalik oma arvuti

Õppekava koostaja
Veiko Tammjärv (MA, Eesti Kunstiakadeemia, graafika, 1996) on 30 aastat töötanud reklaamivaldkonnas ning on tänaseks disaini- ja reklaamiagentuuri Angels loovjuht.

Juhendajad
Veiko Tammjärv (MA), Joonas-Tanel Kessel (MA), Johan Laiv (kesk), Tauno Hanni (BA) ja Vahur Vogt (kesk)


Aeg: 20. september 2024 kuni 4. aprill 2025; sissejuhatav kohtumine toimub 20. septembril 2024 ja lõputööde hindamine 4. aprillil 2025 kell 18–21, ülejäänud õppetöö toimub 21. septembrist kuni 29. märtsini laupäeviti kell 10–17 (lõunapaus kell 13–14)
Koht: Põhja pst 7, Tallinn, Eesti Kunstiakadeemia, arvutiklass A407
Maht: 19 EAP ehk 494 akadeemilist tundi, millest 190 tundi on kontaktõpet ja 304 tundi iseseisvat tööd
Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Õppegrupp: 14 kuni 15 osalejat
Lisateave: koolitus@artun.ee, 5919 9496

Hind: 2550 eurot
Tasuda on võimalik ka osamaksetena: registreerudes tasutakse registreerimistasu 200 eurot, seejärel tasutakse 18. septembriks 438 eurot, 16. novembriks 637 eurot, 11. jaanuariks 638 eurot ja 15. veebruariks 637 eurot.

Kandideerimine

Kandideerimiseks on vajalik vastata motivatsioonikirja vormis küsimustikule hiljemalt 5. septembrini, registreeruda ja tasuda osamakse 200 €. 

Otsused teatatakse 9. septembril meili teel. Valituks mitteosutumisel tehakse tagasikanne kuni kahe nädala jooksul.

Kandideerin

Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud