Eelakadeemia portfoolio loomise e-kursus

Kursusel koostame digitaalse loovtööde portfoolio pdf-formaadis, mis vastab EKA erinevate erialade sisseastumisportfoolio tingimustele. Kursus sobib kõikidele kunstiülikooli, sh disaini- ja arhitektuuriõppesse astuda soovijatele vanuses 16–26.

Portfoolio tuleb esitada koos sisseastumisavaldusega järgmistel BA õppekavadel

 • Animatsioon
 • Disain ja innovatsioon
 • Fotograafia
 • Graafiline disain
 • Klaas, keraamika, ehe ja sepis
 • Kunst
 • Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain
 • Muinsuskaitse ja konserveerimine
 • Sisearhitektuur
 • Stsenograafia
 • Tööstus- ja digitootedisain

Tihti sõltub just portfooliost, kes kutsutakse sisseastumiseksamite järgmisesse vooru vestlusele või loovatele eksamiülesannetele.

Kursuse teemad

 • Mis ja milleks on portfoolio?
 • Kuidas ennast tutvustada? Kunstniku CV, lühibiograafia ja autoripositsiooni kirjutamine
 • Kuidas dokumenteerida teoseid? Erinevate kunstiliikide esitamine portfoolios. Pildistamine, töötlemine, arhiveerimine
 • Kuidas tutvustada teoseid? Etiketi ja lühitutvustuse kirjutamine
 • Kuidas koostada ja kujundada digitaalset portfooliot? Kujunduse põhivõtted
 • Kuidas esitleda portfooliot? Portfoolio kasutamine sisseastumisel, tagasiside saamine ja portfoolio arendamine

Veebiõppe formaat

 • Zoomi kohtumised esmaspäeviti kl 17.00–19.15, kus palume reaalajas teha mõned ülesanded
 • Iseseisev töö ülesannetega õppevideote abil, kus iga õppur saab oma tempoga loovtöid dokumenteerida ja portfooliosse kujundada

Ajakava

14.10. Sissejuhatus kursusele, Zoom + õppevideo. Kursuse ülesehituse tutvustus, portfooliote formaadid, sisseastumisportfoolio spetsiifika, EKA õppekavade nõuded.
21.10. Tööde esitlemine eri meediumites, õppevideo. Teoste valimine, meediumispetsiifiline dokumentatsioon, fotograafia ABC.
28.10. Teoste infotekstid, õppevideo. Etiketid ja lühitutvustused.
4.11. Kujundusprogrammi demo. Õppevideo ja/või Zoom. Teoste, etikettide, lühitutvustuste kujundamine Figma platvormil.
18.11. Tagasiside koostatavale portfooliole. Zoom, tagasiside kolmes väiksemas rühmas. Kuidas toimib kogu kraam tervikuna?
25.11. Autoripositsioon, õppevideo. Teksti kirjutamine oma loomingu tagamaadest: mis, kuidas, miks?
2.12. Iseseisev töö tervikuga. Ühtlustamine, mustandist puhtandiks, rõhuasetus olulisele.
9.12. Lõpuesitlused, Zoom. Loomingu esitlemine, tagasiside.

Osalemise eeldused
Piisav kogus teoseid (u kümmekond teost), mis võiksid olla teostatud kahes või enamas meediumis (nt maal, foto, joonistus, koomiks, digitaalsed joonised, kujundused, installatsioonid, ruumilised teosed, kavandid, maketid jne).

Vajalik on ka toimiva veebikaamera ja mikrofoniga arvuti, portfoolio loomiseks kasutame Figma platvormi (tasuta versioon).

Kursuse lõpuks osaleja

 • valib portfoolios esitatavad teosed ja struktureerib oma loomingu selgelt ja ülevaatlikult
 • loob enda teoste reproduktsioonid, pildistades, töödeldes ja arhiveerides digitaalseid kujutisi
 • kirjutab portfooliosse tekstid nii enda kui ka oma teoste tutvustamiseks
 • kasutab digitaalset platvormi oma loomingut toetava portfoolio kujundamiseks
 • arvestab portfoolio arendamisel ajakava ja saadud tagasisidega ning esitleb portfooliot

Arvestus
Kursus lõpeb oma loomingulise portfoolio esitlemisega ning juhendajatelt ja kaasõppuritelt tagasiside saamisega.

Juhendajad
Kursuse loojad ja juhendajad on EKA vilistlased ning õppejõud, kes on loonud kõik õppematerjalid ja jagavad veebiõppe igas etapis tagasisidet.

Anneli Porri (snd 1980) on kunstiteadlane ja õppejõud, kes elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse instituudi BA (2003) ja Tallinna Ülikooli kultuuriteooria MA (2012) ning töötab alates 2006. aastast Eesti Kunstiakadeemias õppejõuna. Porri on kureerinud näitusi peamiselt nooremast eesti kunstist, korraldanud Portfolio Café üritusi, toimetanud kunstitrükiseid ning kirjutanud kriitikat nädalalehele Sirp ning teistele erialaväljaannetele. Tema uurimisvaldkond on seotud kunstihariduse, kunstiteose analüüsi ja kaasaegse kunsti õpetamismeetoditega. Praegu valmistab ta ette Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli Kunstihariduse Ideede konverentsi.

Carl-Robert Kagge (snd 1989) on Tallinnas tegutsev graafiline disainer ja kunstnik. Ta on lõpetanud 2012. aastal Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna (BA) ja 2020. aastal kaasaegse kunsti õppekava (MA). Ta asutas koos Kert Viiartiga disainistuudio LE60, mis tegutseb nii omaalgatuslike disainiprojektide kui peamiselt kultuurivaldkonda kuuluvate tellimustöödega. 2021. aastast töötab ta graafilise disainerina Riigikantseleis ning veab koos Frank Abneriga siiditrükistuudiot Trükiruum. Kagge on osalenud näitustel Eestis ja välismaal ning navigeerib mitme välja vahealal: maal, trükitehnika, disain, tehnoloogia ning grafiti. Ta on lisaks EKA eelakadeemias juhendamisele ka EKA ja Tallinna Ülikooli külalisõppejõud: carlkagge.com

Mart Vainre (snd 1988) on kunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maalikunsti eriala BA (2011) ja uusmeedia eriala MA (2014). Tal on olnud mitmeid isikunäituseid ning tema töid on eksponeeritud ka KUMU ja Kunstihoone kuraatorinäitustel. Vainre teostab oma töid maalikunsti tehnikas, mida tihti vahendab digitehnoloogia. Vainre on ka EKA õppejõud ja eelakadeemia programmijuht: martvainre.com


Toimumise aeg: esmaspäeviti 14.10–9.12.2024
Koht: veebiõpe
Maht: 1,5 EAP, sh 11 ak tundi kontaktõpet Zoomis ja 28 ak tundi iseseisvat tööd veebis
Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus
Õppekeel: eesti keel
Täiendav info: koolitus@artun.ee, 5919 9496
Grupi suurus: 15–20 õppurit
Registreerimine: 6. oktoobrini 2024 või kuni kohti jätkub
Hind: 110 €


Jaga sõpradega:
Lisa Google kalendrisse

Viimati muudetud