Eesti 20. sajandi (1870–1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs

Projekti põhieesmärgiks on esmakordselt kaardistatud Eesti 20. sajandi arhitektuuri olulisim osa kaitsmiseks välja töötada vajalikud meetmed riiklikul ja kohalikul tasandil. Selleks uuritakse ja analüüsitakse põhjalikult Eesti 20. sajandi arhitektuuripärandit perioodist 1870–1991. Algdaatumiks on valitud Eesti arengut oluliselt mõjutanud raudtee rajamise aasta, 1991. aasta on piiriks, sest taasiseseisvunud Eesti arhitektuurile on vara anda muinsuskaitselist hinnangut. Uuringu läbi suurendatakse 20. sajandi arhitektuuri puudutavate muinsuskaitseliste strateegiliste dokumentide teadmis- ja tõenduspõhisust. Kuna eelmainitud laiapõhjalist uuringut pole veel Eestis tehtud, valitseb 20. sajandi väärtusliku arhitektuuripärandi suhtes palju eriarvamusi ning teatud selgusetus.

Aastatel 2008–2009 viidi läbi projekti I etapp, mille käigus koostati maakondlikud ülevaated XX sajandi arhitektuurist. Käesoleva, II etapi käigus spetsiaalselt projekti tarbeks moodustatud ekspertnõukogu analüüsib esitatud objekte ja teeb ettepanekud edasisteks tegevusteks. Projekti käigus tellitakse valitud objektide kohta ekspertiisid nende vastavusest mälestise tunnustele või dokumenteerimine, kui hoone on hävimisohus.

Projekti täitja: EKA muinsuskaitse- ja restaureerimise osakond

Projekti koordinaator: Leele Välja

Projekti partnerid: Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet

Projekti kestus: 2010–2012

Vaata Kultuurimälestiste riiklikus registris

Jaga sõpradega:

Postitas Kristina Jõekalda
Viimati muudetud