Vaata järele: Rektor andis ametivande üle videosilla

 

 

Esmaspäeval, 6. aprillil, 2020 kl 14.00 annab akadeemik professor Mart Kalm Eesti Kunstiakadeemia nõukogu ja senati  koosolekul rektori vande, millega algab tema teine ametiaeg.  

Eriolukorra tõttu toimub ametivande andmine virtuaalsel koosolekul, ent seda saavad jälgida kõik huvilised otseülekandena veebisilla vahendusel aadressil live.artun.ee.

Eesti Kunstiakadeemia rektori valimised toimusid 30. jaanuaril, kus ühe hääletusvooru ja tugeva toetusega osutus akadeemik professor Mart Kalm valituks. Valimiskogu 70-st liikmest oli kohal ja hääletas 58 isikut, prof Mart Kalm pälvis 50 poolt häält.

2. detsembriks esitati Eesti Kunstiakadeemia rektori kandidaadiks viie avaldusega ametis olev rektor prof Mart Kalm. Tema kandidatuuri uueks ametiajaks esitasid arhitektuuriteaduskonna nõukogu, kunstikultuuri teaduskonna nõukogu, kaheksa professorit ühiselt, EKA üliõpilasesindus ja endine rektor emeriitprofessor Jaak Kangilaski.

Valimiskogu moodustasid kõik akadeemia nõukogu ja senati liikmed, kõik akadeemia korralised professorid, kõikide osakondade, õppetoolide ja instituutide juhid, üliõpilasesinduse liikmed, õppejõudude poolt nende seast valitud esindajad ning nõukogu poolt valitud kunstiavalikkuse esindajad.

Rektor Mart Kalmu ametiaeg kestab viis aastat.

Elulookirjeldus

Mart Kalm on sündinud Tallinnas toimetajate peres. Käis Tallinna II Keskkoolis (nüüd Reaalkool). Õppis 1979-84 Tartu ülikoolis ajalugu ja kunstiajalugu. Kaitses 1991 väitekirjaga arhitekt Alar Kotlist kunstiteaduse kandidaadi kraadi Moskvas Üleliidulises Arhitektuuri ja Linnaehituse Ajaloo ja Teooria Teadusliku Uurimise Instituudis. Doktorikraadi kaitses Eesti sõdadevahelise perioodi arhitektuurikultuurist 1998 Eesti Kunstiakadeemias.

Arhitektuuriajaloolasena on ta peamiselt uurinud Eesti arhitektide loomingut nii enne kui pärast Teist maailmasõda. Tema peateos on mahukas “Eesti 20. sajandi arhitektuur” (2001, 22002, Kultuurkapitali suur aastapreemia). Vabariigi sajanda juubeli raamatusarjas ilmus 2018 „Eesti arhitektuuri 100 aastat“. Kirjutanud monograafia arhitekt Alar Kotlist (1994, Kr. Raua preemia), koos näitusega valmis raamat Olev Siinmaast (2011). 2010 ilmus tema koostatud “Eesti kunsti ajaloo” V köide (1900-1940), mis pälvis ajalookirjanduse aastapreemia. Kirjutas eesti funktsionalismi arhitektuurijuhi (1998) ja on osalenud mitme teatmeteose koostamisel. On lähemalt uurinud kolhoosiarhitektuuri ja viimastel aastatel võrdlevalt Baltimaade sõdadevahelist arhitektuuri. 2011 pälvis riigi teaduspreemia.

Mart Kalm on olnud aktiivne arhitektuurikriitik, keda sageli on huvitanud maastiku- ja sisearhitektuur, nooruses kirjutas ka kunsti- ja disainikriitikat. Sageli on ta sõna võtnud muinsuskaitse küsimustes, aga osalenud ka praktilises restaureerimistegevuses (Riigikoguhoone, Presidendi kantselei, Villad Rüütli 1a ja Lõuna 2b Pärnus), aastal 2004 tegi ta Muinas-TV saatesarja. Ta on pikalt kuulunud Muinsuskaitseameti ehitusmälestiste ekspertnõukogusse, 2006-10 juhtis Muinsuskaitsenõukogu. Aastatel 2010-13 oli ta UNESCO Maailmapärandi komitees Eesti delegatsiooni kaasjuht.

Eesti Kunstiakadeemias töötab Mart Kalm a-st 1992, professor on a-st 2000. Aastatel 1994-2007 ehitas ta üles kunstiteaduse instituudi. 2007-12 oli kunstikultuuri teaduskonna dekaan ja seejärel teadusprorektor. Valiti 2015 ja uuesti 2020 Eesti Kunstiakadeemia rektoriks.

Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks valiti 2010, on aastast 2014 selle asepresident.

Valiti 2019 Euroopa Kunstiinstituutide Liiga (ELIA) tegevnõukokku.

On abielus kunstnik Anu Kalmuga ja neil on täiskasvanud lapsed Gustav ja Helga.


EKA
Eesti Kunstiakadeemias on võimalik õppida enam kui kolmekümnel õppekaval arhitektuuri, disaini, kunstikultuuri ja vabade kunstide teaduskonnas, paljudel neist saab Eestis kõrghariduse omandada vaid siin. Ülikool teeb koostööd maailma tippülikoolidega ja on oluliste rahvusvaheliste haridus- ja erialavõrgustike liige, mis annab siin õppijatele ja töötajatele suurepärased võimalused silmaringi ja mõttemaailma avardamiseks ning enesearenguks. 2017 aastal valiti EKA QS World University Ranking maailma tipp 200 arhitektuuri- ja disainiülikoolide nimistusse. Eesti Kunstiakadeemia on Eesti Disainikeskuse ja Eesti Arhitektuurikeskuse üks ellukutsuja ning osaleb aktiivselt riiklike disaini-, linnaplaneerimise-, hariduse- ja kunstistrateegiate väljatöötamises. Kunstiakadeemia tudengid ja õppejõud räägivad ja teevad aktiivselt kaasa ühiskonna ja elukeskkonna arendamises. Oma vilistlaste kaudu ja nendega koostöös esindab Eesti Kunstiakadeemia liikmeskond Eesti Vabariiki olulistel rahvusvahelistel areenidel. Siia on oodatud õppima ning töötama sotsiaalselt tundlikud, motiveeritud ning loovad mõtlejad.
artun.ee

Lisainfo
artun.ee/rektorivalimised

Solveig Jahnke
kommunikatsioonijuht
tel 5626 4949
solveig.jahnke@artun.ee

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud