Hoone üldinfo ja kontaktid

Wifi
Võrk: EKA
Parool: akadeemia

Uksekaardid
EKA uksekaarte külalisõppejõududele väljastab valvelaud. Lahkudes palume kaardi kindlasti tagastada.

Kontaktid

241357_177748385612163_4955641_o

Kaido Kruusamets

Haldusjuht ja töökojad

5152682

kaido.kruusamets@artun.ee
Katrin Tiirman_kodukale_1

Katrin Tiirman

Haldusspetsialist

566 27782
Ruum D205

katrin.tiirman@artun.ee

Robert Luig

IT spetsialist

6267339

robert.luig@artun.ee