Sisseastumine

Keda ootame õppima

Ootame hea hariduse ning selge mõtlemisoskusega töö- ja õppimisvõimelisi inimesi. Hea haridus gümnaasiumist võimaldab liikuda kiiresti edasi uute teadmiste ja oskuste omandamisel ülikoolis. Kuna arhitekti õppekava on väga tihe, tuleb selle läbimiseks teha väga palju süstemaatilist tööd. Erinevalt gümnaasiumist ei pruugi siin loomulik andekus alati olla suureks abiks, kuna praktilises loomingulises tegevuses on ainus viis edasi liikuda ja personaalselt areneda läbi korduvate proovide, katsetuste ja ekslemiste nii mõttes, joonistes kui materjalis. Lõpptulemused on siin tihtilugu vaid vaheetappideks uute ja huvitavamate võimaluste ning lahenduste poole.

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava eesmärgiks on pakkuda rahvusvahelisel tasemel interdistsiplinaarset haridust, mille tulemusel saab hiljem töötada nii majade ja planeerimisprojektide kavandajana erapraksises ja kohalikes omavalitsustes, kui erinevate digitaalsete mudeldamisprotsesside ja prototüüpimise arendamisel ülikoolide ning uurimisasutuste juures. Siin saab leida eneseteostuse võimaluse nii hea visuaalse mõtlemise ning väljendusoskusega disainer, kui tehnoloogilistes ja matemaatilistes protsessides hästi orienteeruv süsteemi arhitekt. Kaasaegne arhitekt ei saa jääda erasektori tellimusi teenindavaks ametimeheks, vaid peab aktiivselt ja loovalt suhtuma ning sekkuma meie igapäevasesse maailma, et seda igakülgselt paremaks muuta. Arhitekt loob oma tööd ja tellimused tänapäeval üha sagedamini ise. Kogu eelnevalt kirjeldatu ei ole saavutatav ühe inimese poolt, kuid kui eelnevas on midagi, mis Sinu oskusi ja tulevikuvisioone kõnetab, siis arhitektihariduse väga lai spekter võib pakkuda Sulle võimaluse nende teostamiseks.

Kuigi õppekava on eestikeelne, eeldatakse vähemalt magistritasemel erialast suhtlemisvõimet ka inglise keeles.

Arhitektuur ja linnaplaneerimine on integreeritud õpe (5 aastane õpe).

2013. aastal avati arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal spetsialiseerumisvõimalus maastikuarhitektuuri suunal, mis annab mitmekesisema ettevalmistuse hoonetevahelise ruumi kujundamiseks.

2015. aasta sügisest avame arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal spetsialiseerumisvõimaluse muinsuskaise ja restaureerimise suunal, mis annab võimaluse taotleda muinsuskaitse tegevusluba Muinsuskaitseametist.

I KURSUSELE SISSEASTUJALT OOTAME:

Kohustuslikud riigieksamid on matemaatika või füüsika riigieksam, võõrkeele ja eesti keele/eesti keele kui teise keele riigieksami sooritus. Alates 2014.a. keskkooli lõpetajatelt eeldatakse arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialale kandideerides laia matemaatika riigieksami sooritamist.

Sisseastujad, kellel puudub lai matemaatika riigieksam (või enne 2014a. lõpetanutel matemaatika riigieksam) saavad matemaatika testi teha kohapeal. 

 

KATSED

2016/17 õa. sisseastumiseksamid toimuvad 04.07.-08.07.2016

01.07.2016 kell 10.00 Infotund (Pikk tn 20, 3. korrus)

04.07.2016 kell 10.00 – 15.00 Erialakompositsioon I  (Pikk tn 20, 3. korrus)

Kogunemine arhitektuuri osakonna saalis Pikk tn 20 kell 9.45

Kaasa võtta materjalid: 2 lehte head joonistuspaberit A3 suuruses (297 x 420 mm), joonestustarbeid (joonlaud, kolmnurk, mall, sirkel jne.)käärid, pliiatseid, värvipliiatseid.

05.07.2016 kell 10.00- 16.00 Erialakompositsioon II (Pikk tn 20, 3. korrus)

Kogunemine arhitektuuri osakonna saalis Pikk tn 20 kell 9.45

Kaasa võtta materjalid: 2 lehte head joonistuspaberit A3 suuruses(297 x 420 mm), joonestustarbeid (joonlaud, kolmnurk, mall, sirkel jne.)pliiatseid, paberinuga, käärid, PVA liim, joonlaud.

Põhimaterjal ja visandamispaber antakse kohapeal

06.07.2016 kell 10.00- 15.00 Joonistamine

Kaasa võtta materjalid: kõva alus joonistamiseks (vajadusel saab

EKAst), A2 suuruses (420 x 594 mm) head joonistuspaberit, erineva tugevusega pliiatseid, söepliiats, viltpliiats, marker jne.

06.07.2016 kell 15.00 Tööde ülespanek osakonna ruumides (Pikk tn 20)

07.07.2016 kell 10.00 Vestlused ja tööde esitlus (Pikk tn 20)

Konkursipall koosneb 5 hindest (10 punkti süsteemis): emakeele riigieksami, matemaatika või füüsika riigieksami, joonistamise,  erialakompositsioon I ja erialakompositsioon II hindest.

VASTUVÕTT TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOLI LÕPETANUTELE

06.07.2016 kell 10.00 Vestlus (Pikk 20)

Vastuvõtuks arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala magistritasemele, IV kursusele (integreeritud õpe) on vaja esitada CV, motivatsioonikiri, portfoolio, eelnevat haridust tõendav diplom ja akadeemiline õiend.

LISAINFO

Sisseastumisele tasub tulla oma parimas harituses, lihtsuses ja eheduses. Tähtsaim on võime iseseisvalt mõelda ja vältida üldtuntud klišeesid tõestest vastustest, lõplikest eesmärkidest ja heast maitsest.

KONSULTatSIOON

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala sisseastumiseksamite konsultatsioonid

Ruumikompositsioon

27. juuni kell 10.00-12.00

28. juuni kell 14.00-16.00 Juhendaja: prof. Toomas Tammis

Linnaehituslik kompositsioon

27. juuni kell 14.00-16.00

28. juuni kell 10.00-12.00 Juhendaja: prof. Andres Ojari

Linnavaate või interjööri joonistamine

Konsultatsioonides harjutatakse 2016.a. sisseastumiseksamite kompositsiooniülesandeid ja linnavaate joonistamist.

Konsultatsioonid on tasulised. Ühe konsultatsiooni hind on 8€. Osaledes kolmel või enamal* konsultatsioonil, on ühe konsultatsiooni tasuks 5€. *võimalik on osaleda mitu korda.

Info ja registreerimine arhitektuur@artun.ee

 

EKA ÕPILASAKADEEMIA

EKA Õpilasakadeemia on mõeldud gümnaasiumi- ja kutsekoolinoortele, keda huvitavad arhitektuuri, disaini, kunsti ja kunstiajaloo valdkonnad.

Alates jaanuarist alustame EKA Õpilasakadeemiaga, mis annab noortele võimaluse tutvuda erinevate EKA erialadega. EKA Õpilasakadeemia programm sisustatakse stuudiote, ettevõtete ja muuseumite külastuste, loengute, filmide või praktiliste töötubadega, läbiviijateks EKA õppejõud, tudengid ja vilistlased. Kõik tegevused on osalejatele tasuta. Rohkem infot: solveig.jahnke@artun.ee

Arhitektuuri osakonna tunnid Õpilasakadeemias on järgmised:

3. veebruar – kl 17.00 – 19.00 Praktiline arhitektuuri töötuba: proovime, kuidas kuidas paberist volditud mõttest saab digimudel, vaatame ringi EKA arhitektuuriteaduskonna ruumides Tallinna vanalinnas ja räägime ruumi loomisest ning arhitektuuri õppimisest; kuuleme teaduskonna äsja lõpetanud noortelt arhitektidelt, millistes arhitektuuribüroodes ja mille kallal nad töötavad. Kogunemine kell 17.00 arhitektuuriteaduskonnas (Pikk 20).

17. veebruar – kell 17.00 – 19.00 Valguse ja ruumi töötuba: Uurime meile eluks vajalikku valgust. Kuidas valguse ja varjuga luua ja muuta ruumi? Juhendab Arhitektuurikooli õpetaja Kaire Nõmm, koguneme Linnateatris, Lai 23 ning palume veidi varem kohal olla, sest töötuba algab täpselt kell 17:00.

2. märts – kl 17.00 – 19.00 Ekskursioon EKA arhitektuuriteaduskonnas õpetavate arhitektide büroodesse. Mida arhitekti igapäevatöö tähendab? Millest koosneb arhitekti päev? Kuidas töötab üks arhitektuuribüroo? Kogunemine kell 17.00 arhitektuuriteaduskonnas (Pikk 20).

16. märts – kell 17.00 – 19.00 Tänavaruumi töötuba: Keskendume tänavaruumile. Millest tänavaruum koosneb ja mis teeb tänava hästi toimivaks? Juhendab Arhitektuurikooli õpetaja Kaire Nõmm, koguneme kell 17.00 arhitektuuriteaduskonnas (Pikk 20).

6. aprill kl 17.00 – 19.00 Linnaekskursioon: vaatame sisse Eesti Arhitektuurimuuseumisse, jalutame läbi Rotermanni kvartali, õppides märkama uue ja vana arhitektuuri sümbioosi, uurime Linnahalli näitel, kuidas arhitektuur ühendab mere linnaga ja lõpetame Kultuurikatlas, kuhu on peidetud mitmed arhitektuuriga seotud olulised organisatsioonid. Koguneme kell 17.00 arhitektuuriteaduskonnas (Pikk 20).

NB! Kui võtad osa KÕIGIST viiest arhitektuuri osakonna Õpilasakadeemia-sündmusest, saad arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava sisseastumiskatsetel arvestada ühe juba välja teenitud punktiga.

Avatud tundidele täienduseks on võimalik liituda Arhitektuurikooli vanema grupiga, kus lisaks eelmainitud viiele töötoale kohtutakse neljal korral Arhitektuurimuuseumis ja lähenetakse erinevatele ruumiteemadele veelgi põhjalikumalt.

EKA ÕPILASAKADEEMIA: 6. aprill kl 17.00 – 19.00 Linnaekskursioon

Vaatamesisse Eesti Arhitektuurimuuseumisse, jalutame läbi Rotermanni kvartali, õppides märkama uue ja vana arhitektuuri sümbioosi, uurime Linnahalli näitel, kuidas ...

EKA ÕPILASAKADEEMIA: 16. märts kl 17.00 – 19.00 Tänavaruumi töötuba

Keskendume tänavaruumile. Millest tänavaruum koosneb ja mis teeb tänava hästi toimivaks? Juhendab Arhitektuurikooli õpetaja Kaire Nõmm, koguneme kell 17.00 arhitektuuriteaduskonnas (Pikk 20).Foto: Kersti Miller, magistritöö ...

EKA ÕPILASAKADEEMIA: 2. märts – kl 17.00 – 19.00 Ekskursioon EKA arhitektuuriteaduskonnas õpetavate arhitektide büroodesse

Mida arhitekti igapäevatöö tähendab? Millest koosneb arhitekti päev? Kuidas töötab üks arhitektuuribüroo? Kogunemine kell 17.00 arhitektuuriteaduskonnas (Pikk 20). Eesti Tööstusprojekt 1962, foto: EFA

EKA ÕPILASAKADEEMIA: VALGUSE JA RUUMI TÖÖTUBA

17. veebruar – kell 17.00 – 19.00 Valguse ja ruumi töötuba: Uurime meile eluks vajalikku valgust. Kuidas valguse ja varjuga luua ja muuta ruumi? Juhendab Arhitektuurikooli õpetaja Kaire Nõmm, koguneme Linnateatris, Lai 23 ning ...

EKA ÕPILASAKADEEMIA 3.VEEbruaR – KL 17.00 – 19.00 PRAKTILINE ARHITEKTUURI TÖÖTUBA

3. veebruar – kl 17.00 – 19.00 Praktiline arhitektuuri töötuba: proovime, kuidas kuidas paberist volditud mõttest saab digimudel, vaatame ringi EKA arhitektuuriteaduskonna ruumides Tallinna vanalinnas ja räägime ruumi ...

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin

Sisseastumine arvudes

Sisseastumise statistika eelmistel aastatel