Publikatsioonid

Aastaraamatu vihik “3DL: Eksperimentaalse arhitektuuri problemaatika. Paide Arvamusfestivali varjualune”

Aastaraamat 2014-2015/ IV kursus Vihikut saab sirvida siin. Seekordse neljanda kursuse õppeaine “3DL: Kaasaegse arhitektuuri problemaatika” ...

Aastaraamatu vihik “Maketistuudio”

Aastaraamat 2014-2015/ I kursus Vihikut saab sirvida siin. Maketistuudiot võib mõnes mõttes pidada loogiliseks jätkuks eelmisel poolaastal ...

Aastaraamatu vihik “Arhitektuurne projekteerimine: Graafiline (re)presentatsioon”

Aastaraamat 2014-2015/ I kursus Vihikut saab sirvida siin. Kursus tegeleb käelise treeningu ning visuaalse mõtlemise arendamisega. ...

Aastaraamatu vihik “3D Labori “Paralleelse” mudeldamise töötuba: Voolav vorm”

Aastaraamat 2014-2015/ IV kursus Vihikut saab sirvida siin. Töötuba “Voolav vorm” võttis sihiks läbida protsess parameetrilisest ...

Aastaraamatu vihik “Arhitektuurne projekteerimine: Eramu”

Aastaraamat 2014-2015/ II kursus Vihikut saab sirvida siin. Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala teise kursuse sügissemestri erialaprojektiks on ...

Ehituskunst 2015

TOIMETAJAD: Aet Ader ja Kadri Klementi KUJUNDAJAD: Mikk Heinsoo, Kaarel Nõmmik, Kerli Virk Arhitektuuriajakiri Ehituskunst 2015. aasta number kannab alapeakirja "Tellis, mida sina soovid?". Louis Kahni kunagisest mõttekäigust pealkirja ...

Pärandarhitektuuri mõõtmine ja uurimine Lahemaa rahvuspargis

KOOSTAJA: Jaan Tiidemann KUJUNDAJAD: Helmi Marie Langsepp, Anna Liisa Saavaste, Kersti Miller Siinsesse kogumikku on koondatud Eesti Kunstiakadeemia 2013. aasta ...

Rein Zobel “Tallinn (Reval). Fortifications in the Middle Ages”

AUTOR: prof. Rein Zobel KUJUNDAJA: prof. Ivar Sakk TÕLKIJAD: Triin Jürimaa, Anu Soolep ja Jüri Soolep This book, the second in the trilogy by Professor Rein Zobel, continues the study of the history of Tallinn’s urban construction in ...

Ääred ja piirid. Elamismudelid Tallinnas, Pärnus ja Narvas

TOIMETAJAD: Kersti Miller ja Riin Kersalu KUJUNDAJA: Gert Guriev Sarja neljas raamat koondab endasse Eesti Kunstiakadeemia IV kursuse arhitektuuritudengite 2012/2013 ...

Ehituskunst 2013

TOIMETAJAD: Aet Ader ja Kadri Klementi KUJUNDAJAD: Mikk Heinsoo ja Kaarel Nõmmik Ehituskunsti 56. number kannab pealkirja “... nagu arhitektuurist tantsida”, milles arutletakse arhitektuuri loomise protsessist ja arhitektuuri esitamise ...

39 Raekoda. EKA arhitektuuri üliõpilaste 3.kursuse projektid (2009-2012)

TOIMETAJAD: õppejõud Andres Ojari, Ilmar Valdur, Markus Kaasik ja tudengid Laura Linsi, Roland Reemaa ja Siim Tiisvelt KUJUNDAJAD: Laura Linsi, Roland Reemaa ja Siim Tiisvelt Kogumik “39 raekoda” analüüsib  ideid ja projekte, mida Eesti ...

Tallinna orbiidil. Linnalikud elumudelid loodusmaastike keskel

TOIMETAJAD JA KUJUNDAJAD: Eva Kedelauk, Kristel Niisuke , Kristiina Remmelkoor. Raamat “Tallinna orbiidil” sisaldab 22 magistrandi visiooni looduslikust linnakeskkonnast. Vaatluse all on Kiili, Rae, Kehra, Loo, Astangu, Naissaar, Lasnamäe, ...

Nordic Dimension in Architectural Education: Working Towards Better Accreditation and Quality Assurance

TOIMETAJA: prof. Jüri Soolep KUJUNDAJA: prof. Ivar Sakk Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond, 2013

Ehituskunst 2012

TOIMETAJAD: Aet Ader ja Kadri Klementi KUJUNDAJAD: Mikk Heinsoo ja Kaarel Nõmmik Eesti vanima arhitektuuriajakirja Ehituskunsti 55. number vaatleb teemat “Arhitektuuriharidus oma digitaalse reprodutseeritavuse ajastul”. Autorid kirjutavad ...

Tallinnast välja. Nägemus Tallinna lähialade arengust 2030+

TOIMETAJAD JA KUJUNDAJAD: Karin Leht, Taavi Põlme Raamat “Tallinnast välja!” sisaldab 10 magistrandi visiooni Tallinna lähialade elukeskkonnast ja kvaliteedist. Vaatluse all on Keila, Saku, Lagedi, Tabasalu, Harku, Hüüru ja ...

Jüri Soolep “Ruum ja mõte”

AUTOR: prof. Jüri Soolep KUJUNDAJA: Andres Tali Arhitektuuris näeme pidevalt majanduslike, ideoloogiliste, teoloogiliste ja poliitiliste sündmuste sõlmumist, mis otseselt muudab ja mõjutab ruumi. Enamikul nendest sündmustest on ruumiline ...

Rein Zobel „Tallinn (Reval). Keskaegsed kindlustused“

AUTOR: prof. Rein Zobel TOIMETAJA: Pallas Mudist KUJUNDAJA: Ivar Sakk Teine raamat prof em Rein Zobeli Tallinna linnaehituse ajaloo triloogiast ...

Tallinna idee

KUJUNDAJA: Ott Alver Kogumik sisaldab 13 magistrandi visiooni Tallinna linna ruumist ja linna kvaliteedist. Üliõpilasi juhendasid prof. Andres Alver, prof. Veljo Kaasik ja arhitekt Indrek Rünkla. Kus tekib ja sünnib mõte eestlase ...

Jüri Soolep “Arhitektuurist”

AUTOR: prof. Jüri Soolep KUJUNDAJA: Ivar Sakk Kogumik koondab valitud artikleid, uurimusi, kõnesid ja sõnavõtte, haarates viimase viieteistkümne aasta jooksul kirjutatud tekste. Osa töödest on avaldatud erinevates väljaannetes, mõned ...

Loengukonspekt 2009/2010. Klassitsism

Sisukord: Leonhard Lapin “Klassitsism modernismi paradigmas” Linnar Priimägi “Mis on & mis ei ole klassitsism. Käsiraamat” Rasmus Waern “Nordic Classicism. The 18th and 19th Centuries”, “Nordic Classicism. The 20th ...

Jaan Tiidemann “Ajaloolise ruumistruktuuri uurimise meetoditest. Pudisoo rannaküla näitel”

KOOSTAJA: Jaan Tiidemann Pudisoo kui ajaloolise Lahemaa rannaküla ehitusliku kujunemise alusuuring on pilootprojekt, mille põhieesmärk on leida praegustest terviklikumalt ruumi käsitlevaid metoodikaid Eesti külade ehitusliku ja maastikulise ...

PUURAUKUDE JA ŠURFIDE ANDMEKATALOOG. Tallinna tsentrumi ajaloolise topograafia uurimine 1965–2001

KOOSTAJAD: Rein Zobel, Pallas Mudist KUJUNDUS: Enno Piir KAAS: Irina Tammis Käesolev CD on põnev sissevaade arhitektuuriajaloo ja -teooria tegelikkusesse. Emeriitprofessor Rein Zobel on pika aja jooksul üles ehitanud täiesti uudse ja ...

Rein Zobel „Tallinn (Reval) in the Middle Ages. Town Building in the 13th-14th Centuries“

Autor: prof. Rein Zobel Tõlkinud Vappu Thurlow Kujundanud Ivar Sakk Rohkete illustratsioonidega varustatud inglise keelne raamat annab ülevaate Tallinna (Revali) linnaehituslikust kujunemisest ajaloolises ja topograafilises kontekstis. ...

Research and Activism: 4th Urban Studies Days Conference Proceedings

KOOSTAJA: Lilia Del Rio KUJUNDUS: Enno Piir KAAS: Irina Tammis Estonian Academy of Arts has organised Urban Studies Days since 2004. This publication collects the proceedings of the fourth conference, organised in spring 2007 under the ...

Arhitekt Peeter Tarvas [Elektrooniline teavik]

KOOSTAJAD: Jüri Soolep, Mart Kalm, Pallas Mudist KÜLJENDUS JA KAAS: Enno Piir, Irina Tammis Arhitekt PEETER TARVAS. (6. I 1916-23.III 1987) Õppis 1923-29 Tallinnas J. Westerbergi eraalgkoolis ja 1929-34 1. Reaalgümnaasiumis. ...

Jussi Jauhiainen “Linnageograafia: linnad ja linnauurimus modernismist postmodernismini”

Raamatus käsitletakse linna ja linnaruumi mõisteid, linnastumist Eestis ja mujal maailmas ning linnageograafia teooria ja praktika arengut. Modernsele linnale lähenetakse majanduse, inimese ja kapitali vaatenurgast. Postmodernset linna ...