Sisseastumine

Kuraatorluse suuna saab valida astudes kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute õppekavale.

Sisseastumise eelduseks on bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon kunstiteaduses või muul humanitaaralal (nt ajalugu, teatriteadus, semiootika, kunstipedagoogika, kultuurantropoloogia, mitmed kunsti ja disainiga seotud erialad).

AJAKAVA 2023

1.02.– 29.06. saab avaldusi esitada SAIS-is
19., 28. ja 29.06. kl 10:00–16:00 võetakse avaldusi vastu Põhja pst 7-D206
4.07. toimub magistriõppe vestlus
hiljemalt 7.07. teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused
12.07 õppima tuleku kinnitamine SAISis

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastuja esitab koos avaldusega:
inglise keele oskust B1 tasemel tõendava dokumendi
– CV
– kirjaliku teksti näidise (5–10 lk)
– bakalureusetöö (kirjaliku töö puudumisel sobib ka portfoolio)
– motivatsioonikirja (1 lk)

Kirjalik tekst võib olla osa bakalaureusetööst või essee, mis keskendub mingi kunstiteose, -nähtuse või visuaalkultuuri probleemi analüüsile.

Vestlus toimub 4. juulil  Põhja pst 7- A301. Mõjuva põhjusega on võimalik vestlus Zoomi teel.

Komisjon on esitatud materjalidega eelnevalt tutvunud ja kohapeal toimub vabas vormis vestlus. Vestlusel on oluline näidata oma analüüsioskust, võimet näha kunsti- ja visuaalkultuuri probleeme ühiskondlikus kontekstis ning erialast motiveeritust. Vestlusel võidakse esitada täpsustavaid küsimusi esitatud tekstinäidise kohta.

Vestlusele võib kaasa võtta täiendavaid materjale oma senise erialase tegevuse kohta: näiteks ilmunud kunsti- ja kultuurikriitika tekstid, museoloogia või kuraatoriõppe suunale spetsialiseeruda plaanival sisseastujal portfoolio kureeritud ja/või kavandatavate näitustega.

Motivatsioonikiri peaks põhjendama, miks soovib kandideerija õppida just sellest õppeasutuses ja erialal ning millised uurimisteemad teda huvitavad.

Konkursipall koosneb ühest hindest kümnepalli süsteemis. Vastuvõtulävend on viis palli.

Hinnatakse kandidaadi valmisolekut magistriõpinguteks ja uurimistööks, kirjalikku ja suulist väljendusoskust, orienteerumist kunsti- ja visuaalkultuuri väljal, erialaste probleemide analüüsimise oskust ning motiveeritust õppida valitud erialal.

Üldinfo magistriõppesse astujatele  https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope