Keelenõuded

Sisseastuja peab tõendama oma vastavust keelenõuetele, kui tema emakeel ei ole õppekava õppekeel või kui ta ei ole läbinud eelnevat õppetaset õppekava õppekeeles.

Ingliskeelsele õppekavale kandideerimisel peab sisseastuja inglise keele oskuse tõendamiseks olema sooritanud kas inglise keele riigieksami vähemalt B2 tasemel (min 75 punkti) või ühe järgmistest testidest (v.a isikud, kellel on eelmise astme haridus omandatud inglise keeles):

 1. TOEFL ITP: min 510
 2. TOEFL iBT: min 70
 3. IELTS: min 5,5
 4. Cambridge English: First (FCE): min C (B2 level)
 5. Cambridge English: Advanced (CAE): min C
 6. Cambridge English: Proficiency (CPT): min C
 7. Pearson Test of English Academic (PTE Academic): min 51
 8. Eesti keelefirma poolt läbiviidud EN ühtse keeleoskustaseme test: miinimum sooritus B2 tasemele;
 9. mõne eesti ülikooli keelekeskuse poolt läbiviidud inglise keele testi tulemus miinimum sooritus B2 tasemele.

Kellel puudub mõni eelpool nimetatud testidest, saab inglise keele testi teha EKAs kohapeal.

 • Test toimub (kuupäev täpsustamisel)
 • Testile saab registreeruda meili teel vastuvott@artun.ee või avaldust esitades läbi SAISi

 

Eestikeelsele õppekavale kandideerimisel peab sisseastuja, kes on omandanud hariduse mõnes muus keeles ja soovib alustada õpinguid kõrghariduse esimesel või teisel astmel, tõendama oma eesti keele oskust vähemalt B1 tasemel, esitades ühe järgnevatest:

 1. Eesti keele riigieksami tulemus (miinimum 51 punkti);
 2. Eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus (miinimum 51 punkti);
 3. Eesti keele B1 tasemeeksami positiivne sooritamine;
 4. Eesti keelefirma poolt läbiviidud Euroopa Nõukogu (EN) ühtse keeleoskustaseme test (miinimum B1 tase).

Sisseastuja, kelle testi tulemus on alla 60 punkti maksimaalsest tulemusest, on kohustatud õppima eesti keelt süvendatult ja tõstma oma keeletaset.

Eesti keele test kohapeal 

Sisseastuja, kes on lõpetanud vene õppekeelega kooli ja kellel puudub eesti keele või eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus või kelle tulemus on alla nõutud piiri, võib sooritada eesti keele testi ülikooli juures.

 • Test toimub (kuupäev täpsustamisel)
 • Testile saab registreeruda kohapeal (01.07.2019) või meili teel vastuvott@artun.ee.