Keelenõuded

Sisseastuja peab tõendama oma vastavust keelenõuetele, kui tema emakeel ei ole õppekava õppekeel või kui ta ei ole läbinud eelnevat õppetaset õppekava õppekeeles.

 

 

Kandideerimine ingliskeelsele õppekavale

Ingliskeelsele õppekavale kandideerimisel peab sisseastuja inglise keele oskuse tõendamiseks olema sooritanud kas inglise keele riigieksami vähemalt B2 tasemel (min 75 punkti) või ühe järgmistest testidest (v.a isikud, kellel on eelmise astme haridus omandatud inglise keeles):

 1. TOEFL ITP: min 510
 2. TOEFL iBT: min 70
 3. IELTS: min 5,5
 4. Cambridge English: First (FCE): min C (B2 level)
 5. Cambridge English: Advanced (CAE): min C
 6. Cambridge English: Proficiency (CPT): min C
 7. Pearson Test of English Academic (PTE Academic): min 51
 8. Eesti keelefirma poolt läbiviidud EN ühtse keeleoskustaseme test: miinimum sooritus B2 tasemele;
 9. mõne eesti ülikooli keelekeskuse poolt läbiviidud inglise keele testi tulemus miinimum sooritus B2 tasemele.

Ingliskeele test kohapeal

Kellel puudub mõni eelpool nimetatud testidest, saab inglise keele testi teha EKAs kohapeal.

 • Test toimub 03.05.2019 kell 16.00 Põhja puiestee 7-A502
 • Testile saab registreeruda meili teel vastuvott@artun.ee või avaldust esitades läbi SAISi

Testimiseks kasutatakse Oxford Placement testi, mis koosneb grammatika ja sõnavara tundmisest, kuulamise ja rääkimise osaoskuse kontrollist.

 

Kandideerimine eestikeelsele õppekavale

Eestikeelsele õppekavale kandideerimisel peab sisseastuja, kes on omandanud hariduse mõnes muus keeles ja soovib alustada õpinguid bakalaureuse- või magistriõppes , tõendama oma eesti keele oskust vähemalt B2 tasemel, esitades ühe järgnevatest:

 1. Eesti keele riigieksami tulemus (miinimum 75 punkti);
 2. Eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus (miinimum 75 punkti);
 3. Eesti keele B2 tasemeeksami positiivne sooritamine;
 4. Eesti keelefirma poolt läbiviidud Euroopa Nõukogu (EN) ühtse keeleoskustaseme test (miinimum B2 tase).

Eesti keele test kohapeal 

Sisseastuja, kes on lõpetanud vene õppekeelega kooli ja kellel puudub eesti keele või eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus või kelle tulemus on alla nõutud piiri, võib sooritada eesti keele testi ülikooli juures.

 • Test toimub 01.07.2019 Põhja puiestee 7
 • Testile saab registreeruda meili teel vastuvott@artun.ee   kuni 30.06.2019