Keelenõuded

Ingliskeelsetele magistriõppe õppekavadele ja doktoriõppe õppekavadele kandideerimisel on nõutud inglise keele oskus B2 tasemel.

Eestikeelsetele magistriõppe õppekavadele kandideerimisel on nõutud inglise keele oskus B1 tasemel.

Eestikeelsetel õppekavadel on lisaks nõutud eesti keele oskuse tõendamine B2 tasemel, kui sinu emakeel ei ole eesti keel ja sa ei ole eelnevat haridustaset omadanud eesti keeles.

Eestikeelsele õppekavale kandideerimisel peab kandidaat, kes on omandanud hariduse mõnes muus keeles, tõendama oma eesti keele oskust B2 tasemel. Vastavat taset tõendab üks järgnevatest:
1) eesti keele riigieksam tulemusega vähemalt 75 punkti;
2) eesti keele kui teise keele riigieksam tulemusega vähemalt 75 punkti;
3) eesti keele B2 tasemeeksami tunnistus, tulemusega vähemalt 75 punkti;
4) Eesti keelefirma poolt läbiviidud keeleoskuse taseme test tulemusega B2;
5) eesti keele testi sooritamine akadeemias tulemusega vähemalt 75 punkti.

Inglise keele B2 taseme nõuded

Inglise keele oskust B2 tasemel tõendab üks järgnevatest:

 1. inglise keele riigieksam (1997. –2013. aastal vähemalt 66 punkti, alates 2014. aastast B2 tase). Enne 1997 aastat keskkooli lõpetajatel arvestatakse inglise keele riigieksami asemel lõputunnistuse hinnet. Kandideerida saab hinnetega “4” või “5”.
 2. kui inglise keele aastahinne B2-keeleoskustaseme kursusel on gümnaasiumi lõputunnistusel “4” või “5” (arvestatakse alates 2010 aasta lõpetanutel);
 3. kõrgharidust tõendaval dokumendil olev inglise keele tasemeeksami tulemus B2 tasemel;
 4. Isik, kes on omandanud eelneva hariduse inglise keeles, ei pea esitama juurde eraldi keeletesti.
 5. Inglise keele taseme tõendamisel võib arvestada kõrgharidust tõendaval dokumendil olevat inglise keele tasemeeksami tulemust ehk kui akadeemilisel õiendil on välja toodud, et tegemist on B2 tasemega siis saab sellega kandideerida.
 6. TOEFL ITP vähemalt 543 punkti
 7. TOEFL iBT vähemalt 72 punkti
 8. IELTS Academic või IELTS Indicator vähemalt 5,5 punkti (ükski osaoskus ei tohi olla alla 5,5 punkti)
 9. FCE (Cambridge English: First) B2 level tasemeeksam vähemalt 160 punkti
 10. CAE (Cambridge English: Advanced) C1 tasemeeksam
 11. CPT (Cambridge English: Proficiency) C2 tasemeeksam
 12. PTE  Academic (Pearson Test of English Academic) vähemalt 59 punkti
 13. Eesti keelefirma poolt läbiviidud keeleoskustaseme test tulemusega B2
 14. akadeemis kohapeal või mõne Eesti avalik-õigusliku ülikooli keelekeskuse poolt läbiviidud test tulemusega B2
 15. omandanud keskhariduse või kõrghariduse inglise keeles Euroopa Liidus või Euroopa majanduspiirkonnas, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Austraalias või Uus- Meremaal
 16. õppinud vähemalt ühe õppeaasta täiskoormusega inglise keeles Euroopa Liidus või Euroopa majanduspiirkonnas, Ameerika Ühendriikide, Kanada, Austraalia või Uus- Meremaa kõrgkoolis.
 • inglise keele tasemenõude täitmisel võib arvestada kõrgharidust tõendaval dokumendil olevat inglise keele tasemeeksami tulemust. Akadeemilisel tõendil peab olema näha nõutud tase (B2). Lihtsalt inglise keele tulemusest ei piisa.

 

Ingliskeele test kohapeal

Kellel puudub mõni eelpool nimetatud testidest, saab inglise keele testi teha EKAs.

 • Test toimub 30.  juunil 2023  veebi teel.
 • Testile saab registreeruda meili teel vastuvott@artun.ee või avaldust esitades läbi SAISi. Kohtade arv on piiratud. Test on tasuline (20 eurot).

Testimiseks kasutatakse Oxford Placement testi, mis koosneb grammatika ja sõnavara tundmisest, kuulamise ja rääkimise osaoskuse kontrollist.

Inglise keele B1 taseme nõuded

Inglise keele oskust B1 tasemel tõendab üks järgnevatest:

1) inglise keele riigieksam (1997. –2013. aastal vähemalt 51 punkti, alates 2014. aastast B1 tase)
2) kui inglise keele aastahinne A võõrkeelena on põhikooli lõputunnistusel “4” või “5” (arvestatakse alates 2010 aasta lõpetanutel);
3) kui inglise keele aastahinne B1 või B2-keeleoskustaseme kursusel on gümnaasiumi lõputunnistusel “4” või “5” (arvestatakse alates 2010 aasta lõpetanutel);
4) enne 1997 aastat lõpetanutel tõendab B1 taseme olemasolu inglise keele hinne “4” või “5” gümnaasiumi/kutsekooli lõputunnitusel.
5) TOEFL ITP vähemalt 460 punkti;
6) TOEFL iBT vähemalt 42 punkti;
7) IELTS Academic või IELTS Indicator vähemalt 4,0 (ükski osaoskus ei tohi olla 4,0 punkti);
8) PET (Cambridge English: Preliminary) B1 tasemeeksam vähemalt 140 punkti;
9) FCE (Cambridge English: First) B2 tasemeeksam;
10) CAE (Cambridge English: Advanced) C1 tasemeeksam;
11) CPE (Cambridge English: Proficiency) C2 tasemeeksam;
12) PTE Academic (Pearson Test of English Academic) vähemalt 38 punkti;
13) Eesti keelefirma poolt läbiviidud keeleoskuse taseme test B1 tasemele;
14) akadeemias kohapeal või mõne muu Eesti avalik-õigusliku ülikooli keelekeskuse poolt läbiviidud test tulemusega B1;
15) omandanud keskhariduse või kõrghariduse inglise keeles Euroopa Liidus või Euroopa majanduspiirkonnas, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Austraalias või Uus- Meremaal;
16) õppinud vähemalt ühe õppeaasta täiskoormusega inglise keeles Euroopa Liidus või Euroopa majanduspiirkonnas, Ameerika Ühendriikide, Kanada, Austraalia või Uus- Meremaa kõrgkoolis.

 • inglise keele tasemenõude täitmisel võib arvestada kõrgharidust tõendaval dokumendil olevat inglise keele tasemeeksami tulemust. Akadeemilisel tõendil peab olema näha nõutud tase (B1). Lihtsalt inglise keele tulemusest ei piisa.

 

Inglise keele test kohapeal

Kellel puudub mõni eelpool nimetatud testidest, saab inglise keele testi teha EKAs kohapeal.

 • Test toimub 30.  juunil 2023  veebi teel.
 • Testile saab registreeruda meili teel vastuvott@artun.ee.  Kohtade arv on piiratud.

Testimiseks kasutatakse Oxford Placement testi, mis koosneb grammatika ja sõnavara tundmisest, kuulamise ja rääkimise osaoskuse kontrollist.

Eestikeelsele õppekavale kandideerimisel peab sisseastuja, kes on omandanud hariduse mõnes muus keeles ja soovib alustada õpinguid bakalaureuse- või magistriõppes , tõendama oma eesti keele oskust vähemalt B2 tasemel, esitades ühe järgnevatest:

 1. Eesti keele riigieksami tulemus (miinimum 75 punkti);
 2. Eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus (miinimum 75 punkti);
 3. Eesti keele B2 tasemeeksami tulemus (miinimum 75%);
 4. Eesti keelefirma poolt läbiviidud Euroopa Nõukogu (EN) ühtse keeleoskustaseme test (miinimum B2 tase).

Eesti keele test kohapeal 

Sisseastuja, kes on lõpetanud vene õppekeelega kooli ja kellel puudub eesti keele või eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus või kelle tulemus on alla nõutud piiri, võib sooritada eesti keele testi ülikooli juures.

 • Test toimub 30.06.2023 Põhja puiestee 7
 • Testile saab registreeruda meili teel vastuvott@artun.ee. Kohtade arv on piiratud.

Testidel osalemine on tasuline ja maksab 20 eurot. Testi tulemusega saab kandideerida ainult EKAsse ja EKA ei väljasta testi läbimise kohta tunnistust.