Õppekavast

Miks sotsiaalne disain? Sotsiaalne disain asetseb eetika, poliitika, majanduse ja ökoloogia ristumispunktis, luues teadmisi, kuidas ühiskonda teisiti ette kujutada. Kuna sotsiaalse disainiga üritatakse muu hulgas tulemuslikumalt kaasata sotsiaalselt kehvemas olukorras olevaid inimesi/sotsiaalseid rühmi ja sellega nende elu-olu parandada, tuleb keskenduda sellele, kuidas sotsiaalne disain toimib, selle asemel, et jääda tegelema määratluse enesega. Sotsiaalne disain ei ole meie jaoks pelgalt disainipraktika, mis järgib nn ühiskondlikke väärtusi ning suhestub valikuliste poliitiliste ja ühiskondlike murekohtadega. Õppekavas on silmas järgmisi all loetletud põhimõtteid: 1. Disaineri tegevusraadius laieneb ja kattub meie päevil üha ulatuslikumalt laiemate poliitiliste teemadega, mistõttu tekib tungiv vajadus mõtestada oma rolli ja võimekust sotsiaalse toimijana; 2. Disain on alati sotsiaalne, ent mitte kogu disain pole sotsiaalne disain. Viimane termin tähistab nimelt disainipraktikat, mille põhifookus on jätkusuutlikkusel, osaluspõhisusel ning disainipraktika sügavamal seotusel ümbritsevaga sootsiumiga; 3. Disain on enamat kui lahenduse otsimine tekkinud probleemidele. Sotsiaalne disainer tegeleb suhete, väärtuste ja strateegiatega, mis rajavad disainile teed majanduslikus ja poliitilikasfääris. Meie visioon Meie jaoks on oluline uurida disainipraktika epistemoloogilisi tagajärgi, näiteks milline mõju on ühel või teisel praktikal laiemalt ning kuidas seda mõju ennast kujundada. Seetõttu on sotsiaalne disain meie jaoks… a. …praktika, mis suhestub tänapäeva maailma muutustega ning loob nende kohta uut teadmust; b. …praktika, mis mõtestab ümber mõistet “sotsiaalne”; mis edendab heaolu ja eetilisi väärtusi ning loob sekkumise kaudu uut teadmisi; c. …praktika, mis on kaasav, osaluspõhine, tulemuste osas avatud ning teadlik oma  ühiskondlikust mõjust; d. …praktika, mis rajaneb koostööl aktivistide ja teiste huvitatud osapooltega, samal ajal määratledes ja silmas pidades oma rolli sotsiaalse disaini eksperdina. Ülalmainitu tingib meie programmi eesmärgid:
  • Kiiresti areneva rahvusvahelise uurimisvaldkonna vormimine ning kestvate koostöövõrgustike arendamine ühiskondlike sekkumiste agentide jõustamiseks;
  • Vastutustundliku metodoloogilise lähenemise propageerimine, mis edendaks arusaama üha jätkusuutlikumast ja eetilisemast disainist ning oleks vastavuses progressiivsete teadmusvaldkondade põimumisega;
Kaasava disaini loomine tänapäevastes vormides, mis on rikkad protsessuaalsete teadmiste poolest – pagas, mis suunab eelistama  valdkondadeülest lähenemist teadustööle ja põhineb sügaval huvil sotsiaalsete küsimuste vastu.