Ajalugu

Uusmeedia õppetool on 1994. aastal Ando Keskküla loodud E-Meedia keskuse järeltulija. 2003. aastal EL poolt akrediteeritud interaktiivse multimeedia magistriõppe (IMM) programm hakkas toimima 2000/2001 õppeaastal. E-Meedia Keskus korraldas rahvusvahelisi workshop’e, konverentse ja festivale. Koos Kaasaegse Kunsti Keskusega Eestis korraldati rahvusvahelist festivali Interstanding (1995, 1997, 1999, 2001), mis stimuleeris uusi kunstnikevahelisi diskussioone ja ideede vahetamist läbi konverentside, workshop’ide ja näituste. E-Meedia Keskus haldas regulaarselt ka väiksemaid üritusi, nt. spetsiaalseid workshop’e, sümpoosiume ja loenguid. Keskus kutsus rahvusvahelisi professionaale ja kunstnikke pidama loenguid ja tegema koostööd tudengite, kunstnike ja laiema publikuga. Nendel üritustel omandasid kohalikud tudengid ja kunstnikud oskusi erinevates uue meedia valdkondades.

Aastal 2004 korraldas E-Meedia Keskus koos organisatsioonidega m-Cult (Helsinki) ja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusega rahvusvahelise elektroonilise kunsti sümpoosionit ISEA2004 (International Symposium of Electronic Art). E-Meedia Keskus osales mitmetes liitprojektides, uurimustes, resideerumisprogrammides ja koostöövõrgustikes. E-Meedia Keskus oli NICE (Network Interface for Cultural Exchange) võrgustiku aktiivne liige. NICE pakub ühist baasi uue meedia initsiatiividele Balti regioonis nagu: workshop-ürituste ja sümpoosiumite seeria RAM (Re-Approaching New Media). E-Meedia Keskus osales NIFCA (Nordic Institute For Contemporary Art) resideerumisprogrammis ja teistes projektides koostöös Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusega, Eesti Kunstnike Liiduga, Eesti Kunstimuuseumiga ja teistega. E-Meedia Keskus loodi hariduslik multimeediatoode “Virbits”, mida toetas Tiigrihüppe sihtasutus ja Eesti Kultuurkapital. Virbits on CD-Rom formaadis virtuaalne aabits, mis on abivahend täiskasvanutele lastele lugemise õpetamisel. Selle toote sihtgrupp on lasteaedade kooli ettevalmistusrühm ja algkooli 1. klass. E-Meedia keskusega olid seotud Ivika Kivi, Mare Tralla, Dagmar Kase, Kristel Sibul, Tuuli Lepik, Raivo Kelomees jpt.

Õppekava vilistlased