Töökeskkond

B306 – Helistuudio

Helistuudios saab teostada helimontaaže, kõnetekstisalvestusi, muusikalindistusi ning heliribasid videotele ja filmidele. Suuremate projektide salvestamine toimub Foto- ja Videostuudios, mis on helistuudioga elektrooniliselt ühendatud.

Stuudio kasutamiseks on nõutud eelnev vastava kursuse läbimine.

Stuudio juhataja: Hans-Gunter Lock (broneeringud: hans-gunter.lock@artun.ee)

B307 – Digilabor (üldkasutatav ruum)

Digilabor on spetsiifiline arvutiklass, mis vastab vabade kunstide teaduskonna vajadustele. Seal saab teha foto-, video- ja helitöötlust, 3D modelleerimist jne. Töötamiseks on sisse seatud 15 töökohta (27”), igas Adobe CC Master Collection ja peagi on lisandumas ka graafikalauad. Lisaks sisaldavad arvutid ka muid spetsiifilisemaid programme. Õppejõule on kasutamiseks 86” nutitahvel ja arvuti kõigi programmidega.

Lisainfo: it@artun.ee

Arvutiklassi reeglid:

Toidu ja avatud joogiga mitte klassi siseneda.
Iseseisvaks tööks saab arvutiklassi kasutada ainult tundide vahelisel ajal.
Arvutiklassist ei tohi võtta kaasa tehnikat.
Arvutiklassi tehnikat ei tohi ümber paigutada.
Tõrgete puhul palun teavitada IT osakonda emaili teel it@artun.ee
Tarkvara paigaldamist konsulteerida IT osakonnaga.
Ärge hoidke tähtsaid andmeid arvutites. Tühjendame regulaarselt.
Hoidke enda järel töökohad puhtana.

B308 – Uusmeedia töökoda

Uusmeedia töökoda on EKA Uusmeedia tudengite stuudio, mis on loodud loomingulise töö läbiviimiseks. Ruumis on arvutid, heliseadmed, videoseadmed, elektroonika tööriistad ja tööpinnad. Ruumis on ka Doepferi modulaarsüntesaator elektroonilise heliloomega eksperimenteerimiseks.

B309 – Personaliruum

Õppetooli juhtkonna tööruum. Personaliruumis on ka hoiul mitmed heli- ja videoseadmed, mida saab kokkuleppeliselt kunstiprojektide teostamiseks laenutada.

Külalisdotsent, osakonnajuhataja: Sten Saarits
Külalisdotsent: Camille Laurelli
Stuudio juhataja: Hans-Gunter Lock
Külalisõppejõud: Taavi Varm

B310 – Videostuudio

Videostuudio on ettenähtud videomontaaži teostamiseks. Stuudio on 2024 kevade seisuga valmimisjärgus. Stuudiosse paigaldatakse kaks võimekat tööjaama keskendunud monteerimistöö toetamiseks. Broneeringud toimuvad Uusmeedia stuudio juhataja Hans-Gunter Locki kaudu (hans-gunter.lock@artun.ee).

Lisainfo

Uusmeedia õppetool asub EKA õppehoones kolmandal korrusel B3 alal ruumides B306-B310.
(Põhja puiestee 7, Tallinn)