Pärandarhitektuuri mõõtmine ja uurimine Lahemaa rahvuspargis

parandarhitektuuri_mootmine_kaas_veebi

KOOSTAJA: Jaan Tiidemann

KUJUNDAJAD: Helmi Marie Langsepp, Anna Liisa Saavaste, Kersti Miller

Siinsesse kogumikku on koondatud Eesti Kunstiakadeemia 2013. aasta mõõtmispraktika tööd ning väljavõtted EKA uurimusest „Ruumistruktuuri

kujunemine Lahemaa Rahvuspargi külade näitel“, mida esitleti 2013. aastal EKA doktorikooli konverentsil.

Mõõtmispraktika on EKA arhitektuuriõppe osa, milles esimese aasta üliõpilased

saavad praktilise mõõdistus- ja joonestustööde kogemuse ning milles uuritakse ja dokumenteeritakse piirkondlikku ja kohalikule pärandarhitektuurile iseloomulikku ehitustraditsiooni, -materjale ja võttestikku. Eesti taluarhitektuuri uurides saavad üliõpilased tunnetada elamismudelit, milles põimuvad ühtaegu nii arhailised kui kaasaegsed küljed, ning omandada oskusi ja teadmisi, mis moodustavad olulise osa arhitekti baasharidusest.

Lahemaa Rahvuspargi külad on EKA mõõtmispraktikate fookuses olnud juba

viimased üheksa aastat. Aastatel 2004-2006 mõõdistati hooneid Pedaspeal ja

Kolga-Aablas, 2008-2009 ning 2011-2013 Pedaspeal, Pudisool ja Muuksis.

Tänaseks on Lahemaal mõõdetud ja dokumenteeritud kokku 98 hoonet ja

mõõtmispraktikatel on neil aastail osalenud kokku 148 üliõpilast. Enne Lahemaad mõõdistati kümne aasta jooksul taluhooneid prof. Rein Zobeli juhtimisel Noarootsi külades. Iga mõõtmispraktika oluliseks osaks on olnud geodeesiapraktika, mida on juhendanud Holger Oidjärv.

EKA mõõtmispraktikatest on välja kasvanud uurimus ruumistruktuuri kujunemisest ja selle kirjeldamise metoodikatest Lahemaa Rahvuspargi näitel. Uurimistöö on abiks väärtushinnangute seadmisel pärandarhitektuuri säilitamisel, rahvuspargi regulatsioonide loomisel, (taas)mõtestamisel ja rakendamisel.

ISBN 978-9949-467-57-0

Raamatu väljaandmist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond 2014

 

Jaga sõpradega:

Postitas Anu Piirisild
Viimati muudetud