Rein Zobel „Tallinn (Reval). Keskaegsed kindlustused“

diagramm

AUTOR: prof. Rein Zobel

TOIMETAJA: Pallas Mudist

KUJUNDAJA: Ivar Sakk

Teine raamat prof em Rein Zobeli Tallinna linnaehituse
ajaloo triloogiast keskendub keskaegse linna ühe võimsama struktuurielemendi –
kindlustuste – kujunemisele. Tallinn, kus 16. sajandi alguses elas umbes 7000
elanikku, oli vahetult enne Martin Lutheri reformatsiooni kavandanud ja
ehitanud aukartustäratava kaitseehitiste süsteemi.

Prof em Zobeli sõnul oli läbi terve keskaja (13.–16. sajand)
Tallinn (Reval) tõeline mereäärne kindluslinn, tema igapäeva elu oli seotud
alalise valmisolekuga astuda vastu mis tahes vaenule. Sestap oli Reval
tugevasti kindlustatud. Keskaja lõpus oli kindlustusvöönd rohkem kui 14 hektari
suurune, peale tugevate müüride oli selles kokku 73 kaitsetorni ja kindlustatud
väravat ning kaks kivibastioni. Linna unikaalsed kindlustused on ulatuslikult
säilinud, neid on põhjalikult uuritud; 1997 lülitati kogu vöönd UNESCO maailma
kultuuripärandi nimestikku.

“Teoses vaadatakse linna vanade kindlustuste arengulugu
detailselt, ajalaloolis-topograafilisel foonil. Kuigi jälgida üsna keeruline,
lubab see näha palju üksikasju, mis varem vähetuntud või isegi tundmata. Ja nii
võime anda ka omapoolse panuse kogu Euroopa keskaegsete kindlustuste ja nende
arhitektuuri mõistmisse,” on öelnud raamatu autor.

ISBN 978-9949-467-12-9

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond, 2011

 

Jaga sõpradega:

Postitas Anu Piirisild
Viimati muudetud