Anu Allas

Anu Allas on Kumu kunstimuuseumi kuraator-programmijuht ning kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi museoloogia õppesuuna juht. Tema peamisteks uurimisteemadeks on II maailmasõja järgne kunst sotsialistlikus Ida-Euroopas ning 1960.–1970. aastate neoavangardsed ja performatiivsed kunstipraktikad. Ta on õppinud kunstiteadust Eesti Kunstiakadeemias ning kaitsnud doktorikraadi eksperimentaalsetest praktikatest 1960. aastate Eesti kunstis ja teatris Berliini Freie Universitätis (2013). Ta on avaldanud raamatu „Spiel der Unsicherheit / Unsicherheit des Spiels: Experimentelle Praktiken in der estnischen Kunst und im estnischen Theater der 1960er Jahre“ (transcript 2015), artikleid sotsialismiaja kunstist ja kaasaegsest kunstist, korraldanud Kumu kunstimuuseumi konverentse, toimetanud artiklikogumikke („Globalizing East European Art Histories: Past and Present“, koos Beáta Hockiga, Routledge 2018). Kureerinud näitusi peamiselt 20. sajandi II poole kunstist, sealhulgas Kumu püsiekspositsiooni „Konfliktid ja kohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst (1940–1991)“ (2016). On EKA-s ja KVI-s läbi viinud peamiselt 20. sajandi kunstiajalugu, sh nõukogude perioodi Eesti kunsti käsitlevaid kursusi; praegu õpetab „Sissejuhatust kunstimuuseumide ajalukku ja teooriasse“ (koos Mariann Raismaga) ning magistriseminari.

CV

Programme manager / Curator of KUMU Art Museum, Head of the Museology studies module of the Art History MA program