Anu Allas

Anu Allas on Eesti Kunstiakadeemia teadusprorektor ning kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi magistriõppekava
museoloogia eriala juht.

Tema peamisteks uurimisteemadeks on II maailmasõja järgne kunst sotsialistlikus Ida-Euroopas ning
1960.–1970. aastate neoavangardsed ja performatiivsed kunstipraktikad. Ta on õppinud kunstiteadust Eesti
Kunstiakadeemias ning kaitsnud doktorikraadi eksperimentaalsetest praktikatest 1960. aastate Eesti kunstis ja
teatris Berliini Freie Universität’is (2013).

Ta on avaldanud raamatu „Spiel der Unsicherheit / Unsicherheit des Spiels: Experimentelle Praktiken in der estnischen Kunst und im
estnischen Theater der 1960er Jahre“ (transcript 2015), artikleid sotsialismiaja kunstist ja kaasaegsest kunstist, toimetanud
artiklikogumikke („Globalizing East European Art Histories: Past and Present“, koos Beáta Hockiga, Routledge 2018). Töötanud
aastatel 2014–2020 Kumu kunstimuuseumi kuraator- programmijuhina ning kureerinud näitusi peamiselt 20. sajandi II
poole kunstist, sealhulgas Kumu püsiekspositsiooni „Konfliktid ja kohandumised. Nõukogude aja Eesti kunst (1940–1991)“
(2016).

Anu Allas on EKA-s ja KVI-s läbi viinud peamiselt 20. sajandi kunstiajalugu, sh nõukogude perioodi Eesti kunsti käsitlevaid
kursusi; praegu õpetab museoloogia eriala sissejuhatavat kursus „Muuseum teoorias ja praktikas“ ning magistriseminari
(koos Epp Lankotsaga).

Teadusprorektor, museoloogia MA õppekava juht