Elika Kiilo-Kulpsoo

Peamised tööülesanded

Õppespetsialisti vastutusalas olevate õppekavade õppetöö planeerimine, organiseerimine ja läbiviimise igapäevane korraldamine. Õppetöö-alase info ettevalmistamine, edastamine ja vahendamine asjaosalistele. Dekaani, õppekava juhtide, õppejõudude ja üliõpilaste nõustamine ning assisteerimine õppetöö organisatoorsetes küsimustes.

Disainiteaduskonna õppespetsialist (BA õppekavade disaini baasõppe ja valikainete moodul / teaduskonna valikained ja ülemajalised vabaained) ja vabade kunstide teaduskonna õppespetsialist (Animatsioon MA / Kaasaegne kunst MA)