Elisabeth Kuusik

Peamised tööülesanded

Õppeosakonna töö juhtimine, õppetööd reguleerivate normdokumentide väljatöötamine ja haldamine, õppetöö protsesside üldine planeerimine ja korraldamine, õppekavade haldamine ning õppeinfosüsteemi administreerimine.

Õppeosakonna juhataja
Põhja puiestee 7, ruum D206