Else Mare Lagerspetz

Tehnilise toe pakkumine graafilise disaini osakonna akadeemilise õppe sujuvaks ja korrektseks läbiviimiseks.

Osakonna koordinaatori ametikoha eesmärk on tagada osakonna ladus asjaajamine ja  hea  infovahetus.

 

BA ja MA õppekavade koordinaator
C309
626 7323