Jaan Tiidemann

Jaan Tiidemann (1971) on arhitekt, kelle praktikas ja loomingus põimuvad õpetamine ülikoolis ja teaduslik uurimustöö. Jaan omandas magistrikraadi EKA-s, kus jätkab käesoleval ajal õpinguid doktorantuuris. Aastast 2004 on ta juhendanud EKA mõõtmispraktikaid, aastast 2006 EKA ehituspraktikaid ning aastast 2008 õppeainet “Sissejuhatus erialasse”.

Õppejõud, erialastuudio juhendaja