Kadi Kibbermann

Osakonna koordinaatori ametikoha eesmärk on tagada osakonna ladus asjaajamine ja hea infovahetus.

Koordinaator
ruum D504
626 7316