Kädi Talvoja

Kädi Talvoja on kunstiteadlane, Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi vanemteadur. Tema huvide keskmes on nõukogude periood.

Ta on töötanud Kumu kunstimuuseumis nõukogude ajajärgu kuraatorina, kuid on seoses doktoriõpingutega leidnud väljundi akadeemilisemas vormis. Oma uurimustes on ta käsitlenud nõukogulike diskursuste muutumisi ja nende mõju Eesti kunstikultuurile ja kunstiajalookirjutusele.

Eesti Kunstiakadeemias õpetab ta Eesti 20. sajandi II poole kunsti ajalugu.

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Vanemteadur