Kaja Toomla

Eesti Kunstiakadeemia digiõppe alase koostöö juhtimine, digiõppe arendamine ja toetamine. Projekti Transform for Europe koordineerimine.

Digiõppe disainer