Kaja Toomla

Eesti Kunstiakadeemia digiõppe alase koostöö juhtimine, digiõppe arendamine ja toetamine.

Digiõppe disainer