Kamilla Jakobsone

Stsenograafia osakonna õppekava propageerimine; õppetööväliste projektide algatamine, elluviimine ja koordineerimine;
teaduskonna loomingulise produkti turundus ja levitamine; koostöösidemete sõlmimine; teaduskonna ühiskonnas nähtavamaks tegemine.

Projektide koordinaator