Kärt Viljalo

Peamised tööülesanded

Õppespetsialisti vastutusalas olevate õppekavade õppetöö planeerimine, organiseerimine ja läbiviimise igapäevane korraldamine. Õppetöö-alase info ettevalmistamine, edastamine ja vahendamine asjaosalistele. Dekaani, õppekava juhtide, õppejõudude ja üliõpilaste nõustamine ning assisteerimine õppetöö organisatoorsetes küsimustes.

Disainiteaduskonna õppespetsialist (Graafiline disain BA ja MA / Tööstus- ja digitootedisain BA / Disaini ja tehnoloogia tulevik MA / Interaktsioonidisain MA / Ringdisain MA /Sotsiaalne disain MA / Teenusedisaini strateegiad ja innovatsioon MA / Tootedisain MA)
Põhja puiestee 7, ruum D407
6267 375