Lembi-Merike Raado

Lembi-Merike Raado lõpetas 1966. a. Tallinna Tehnikaülikooli silikaatide keemilise tehnoloogia alal. Talle omistati tehnikateaduste kandidaadi kraad Kaunase Polütehnilise Instituudis 1976. a. teemal Portland-põlevkivitsemendi korrosioon agressiivses keskkonnas.

Aastatel 1999.-2012. oli ta professor ja TTÜ ehitusmaterjalide õppetooli juhataja. Alates 2013. a. TTÜ emeriitprofessor ning õppetooli hoidja.

Lembi-Merike Raado uurimistöö teemadeks on põlevkivi termilisel töötlemisel ja põletamisel elektrijaamades saadavate tahkjäätmete omadused ja kasutusvõimalused. Sealhulgas keevkihituhkade kasutamine portlandtsemendi teise põhikoostisosana asendamaks kõrgtemperatuursetes tolmpõletuskateldes kogutavaid elektrifiltrituhkasid. Teiseks erinevates põletus- ja tolmukogumisseadmetes ja meetoditel saadavate tuhkade kasutamine madalamargiliste tuhkbetoonide täitebetoonide valmistamiseks.

Õppejõud, Ehitusmaterjalid