Maarja Bachmann

Peamised tööülesanded:

Õppespetsialisti vastutusalas olevate õppekavade õppetöö planeerimine, organiseerimine ja läbiviimise igapäevane korraldamine. Õppetöö-alase info ettevalmistamine, edastamine ja vahendamine asjaosalistele. Dekaani, õppekava juhtide, õppejõudude ja üliõpilaste nõustamine ning assisteerimine õppetöö organisatoorsetes küsimustes.

Vabade kunstide teaduskonna õppespetsialist (Animatsioon BA / Fotograafia BA / Kunst BA / Stsenograafia BA ja MA)
Põhja pst 7, ruum D206
6164 213