Margaret Tali

Margaret Tali on kunstiajaloolane ja kultuuriteoreetik. Tema uurimusvaldkondadeks on 20. ja 21. sajandi kunst, museoloogia ja narratoloogia. Ta on lõpetanud doktorantuuri Amsterdami Ülikooli kultuuriteooria erialal ning töötanud õppejõuna Maastrichti ja Groningeni ülikoolides. Oma käesolevas uurimustöös Mobilitas Pluss järeldoktorandina keskendub ta transkultuurilise mälu diskursustele Baltimaade visuaalkultuuris. Sellele lisaks on ta uurimusprojekti “Kommunikeerides ebamugavat minevikku” kuraator (koos Ieva Astahovskaga, 2018–2020).

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Teadur