Marie-Katharine Maksim

Peamised tööülesanded

Õppespetsialisti vastutusalas olevate õppekavade õppetöö planeerimine, organiseerimine ja läbiviimise igapäevane korraldamine. Õppetöö-alase info ettevalmistamine, edastamine ja vahendamine asjaosalistele. Dekaani, õppekava juhtide, õppejõudude ja üliõpilaste nõustamine ning assisteerimine õppetöö organisatoorsetes küsimustes.

Arhitektuuriteaduskonna õppespetsialist (Arhitektuur ja linnaplaneerimine / Sisearhitektuur BA ja MA / Urbanistika MA)
Põhja puiestee 7, ruum D408
642 0070