Regina-Nino Mion

Regina-Nino Mion on filosoof ja kunstiteadlane. Tema uurimissuundadeks on fenomenoloogia (Edmund Husserl), esteetika ja pildiline representatsioon. Ta on kaitsnud doktoritöö Fribourgi ülikoolis Šveitsis ning töötab EKAs Mobilitas Pluss järeldoktorandina.

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Vanemteadur