Regina-Nino Mion

Regina-Nino Mion on filosoof ja kunstiteadlane. Tema uurimissuundadeks on fenomenoloogia (Edmund Husserl), esteetika ja pildiline representatsioon. Ta on kaitsnud doktoritöö Fribourgi ülikoolis.

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Vanemteadur