Tiina Tammet

Teadus- ja arendusprojektide ning koostööprojektide planeerimine, administreerimine, koordineerimine; osakonna publikatsioonide tehniline koordineerimine; näituste planeerimine ja tehniline koordineerimine; avalike loengute, konverentside, seminaride tehniline organiseerimine ja koordineerimine.

Teadus- ja arendustegevuse koordinaator