Ilmumas

Järgnevalt EKA Kirjastuses ilmumas:

– DONNA HARAWAY “RASKUSTES PÜSIMINE: HÕIMULOOME KTULUTSEENIS”

“Mitmeliigilisuse teooria” üks eestvedajaid Donna Haraway püüab oma 2016. aasta raamatus taasmõtestada meie suhteid Maa ja kõigi selle elanikega. Mitmeliigilisuse teooria järgi ei mõelda inim- või muust organismist kui eraldiseisvast piiratud üksusest, mida mingile keskkonnale vastandatakse. Seetõttu astub Haraway vastu ka praegu levivale antropotseeni mõistele (kui liialt antropotsentrilise), soovitades selle asendada ktulutseeniga, mis kirjeldab käimasolevat epohhi täpsemal määral. Ktulutseenis toime tulemiseks on vaja sym-poiesis’t ehk üheskoos hakkamasaamist, vastandina auto-poiesis’ele kui ise toimetulemisele. Üheskoos hakkama saades tuleb õppida elama koos probleemidega, mida selline eluviis tekitab, et ehitada üles eluvõimelisemat tulevikku.

Lisainfo

Kontakt:

EKA Kirjastus
Põhja pst 7
10412 Tallinn

Neeme Lopp
Kirjastaja
E-post: neeme.lopp@artun.ee
Tel: +372 502 9286