Kivilinna kool. Maastikuarhitektuuri stuudio 02.2021–04.2021

Vihikut saab sirvida SIIN.

Maastikuarhitektuur 2 õppeaine eesmärk on töötada linnaruumiga ning mõista, et arhitektuur algab soravast konteksti tundmisest ja selle oskuslikust põimimisest ruumiliseks tervikuks. Õpitakse kavandama välisruumi, lähtudes põhimõttest, et linnamaastik on dünaamiline ja ajas pidevalt muutuv. Lähtutakse maastikukoreograafia kontseptsioonist, mille keskmes on linnaruumi kogemine läbi liikumise.

Stuudio raames oli ülesandeks kavandada õuesõppe- ja kogukonna rekreatsiooniala Tartu Kivilinna Kooli näitel. Põhieesmärgiks oli luua interaktiivne õppe ala, mis suhestuks maksimaalselt põhikooli õppekava ainete ja võimalike õpiväljunditega. Maastikulahendus peab soodustama loovmõtlemist, füüsilist aktiivsust, sotsiaalset ja vaimset heaolu ning olema dialoogis koolipere soovide ja olemasoleva keskkonnaga.

 

Juhendajad: Katrin Koov, Eve Komp

Koostaja: Diana Drobot

 

EKA Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise osakond, 2022

Väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital

 

ISBN 978-9916-619-43-8 (trükis)

ISBN 978-9916-619-44-5 (pdf)

 

Jaga sõpradega:

Postitas Tiina Tammet
Viimati muudetud