Tutvustati uurimisprojekti “Sadamalinnade väärtused ja jätkusuutlik areng” esimest vahearuannet

Töötoas osalenud Paldiski keskväljakul. Foto: Johanna Toom

29. augustil toimus Paldiski Lõunasadamas Paldiski Ettevõtjate Liidu korraldatud kuues investeerimiskonverents “Teistmoodi Paldiski”. Konverents, millega tähistati sadama 30. juubelit, oli pühendatud Paldiski tulevikuplaanidele, sh roheenergiale ülemineku võimalustele.

Konverentsi raames tutvustas EKA muinsuskaitse ja konserveerimise eriala magistrant Johanna Toom Tallinna Sadama ja EKA koostööprojekti “Sadamalinnade väärtused ja jätkusuutlik areng” esimese vahearuande “Paldiski sadamalinn turismiobjektina” tulemusi.
Aruanne võtab kokku projekti esimese etapi, kus tegeleti Paldiski hoonete ja väärtuste kaardistamisega kohalikku omavalitsust ning kogukonda kaasava erialadevahelise töötoa raames. Töötuppa kaasati teadlikult EKA muinsuskaitse ja konserveerimise eriala esmakursuslased, kuna tegu on heas mõttes neutraalse pilguga vaatlejatega, kes said väärtusloomesse veel n-ö rikkumata hinnangutega panustada. Aruanne sisaldab põgusat ülevaadet Paldiski linna ajaloost ning teeb kokkuvõtte töötoa tulemustest ja selgunud väärtustest. Lisaks võetakse kokku üldisemad Paldiski kohta käivad arusaamad, mis töötoa valguses tudengite, kohaliku kogukonna ja möödujatega suheldes esile tõusid.

Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud