Sidus, avatud ja kaasav elukeskkond

Screenshot 2024-04-01 100712

Käimasolevad projektid:

Change Agents – Sotsiaaldisaini institutsioonidevahelise koostöö kavandid

Projekti eesmärk on tuua akadeemilist sektorit ja valitsusväliste organisatsioonide ökosüsteemi üksteisele lähemale ning luua nende oluliste sidusrühmade vahel sügavam mõistmine, võimaldades sidusrühmadel edendada koostööpõhist, kaasavamat ja kaasavamat disaini- ja disainihariduse praktikat, tunnustades samas juba olemasolevat erinevate huvirühmade teadmust, kasutades sotsiaalse disaini uuenduslikke lähenemisviise.

Uurimissuuna juht: Ruth-Helene Melioranski

Uurimisrühma liikmed: Eva Liisa Kubinyi

Projekti kestus: 2022-2024

Rahastaja: Erasmus+

ETIS: link

 

Elamiskõlblikkus – avalike teenuste kavandamine vastupanuvõimeliste linnaosade jaoks

Projekt Liveability koolitab avalikke haldusasutusi uuenduslikel viisidel, et kaasata inimesi looma elamisväärseid ja atraktiivseid linnakeskkondi, mis kohanduvad inimeste vajadustega.

Uurimissuuna juht: Ruth-Helene Melioranski

Uurimisrühma liikmed: Johanna Holvandus, Jõrn Frenzel, Ott Kagovere, Maria Kesküla, Kert Viiart

Projekti kestus: 2023-2026

Rahastaja: Interreg BSR

ETIS: link

 

 

Lõppenud projektid:

A6033URM1 Tallinna viidasüsteemi uuendamist ettevalmistavad uuringud 

Projekti käigus viidi läbi Tallinna olemasoleva viidasüsteemi põhjalik analüüs, mis võimaldas mõista  süsteemi tugevusi ja nõrkusi, et leida ja arendada parimaid lahendusi. Seejärel korraldati  kasutajauuring, mis aitas mõista linnaelanike vajadusi ja ootusi ning tagas lahenduste vastavuse nende vajadustele.

Töö käigus arvestati alati linna juhiste ja soovitustega, tagades, et tegevused oleksid kooskõlas linna strateegiliste eesmärkidega. Samuti jälgiti rangelt projekti tegevus- ja ajakava ning eelarvet, et tagada töö tõhusus ja kulutõhusus.

Vastavalt vajadusele kaasati ka üliõpilasi, õppejõude ja teisi isikuid, et pakkuda mitmekülgset ja uuenduslikku lähenemist ning kaasata erinevaid osapooli ja teadmisi.

Uurimissuuna juht: Ruth-Helene Melioranski

Koostööpartner: Tallinna Strateegiakeskus 

ETIS: link

Jaga sõpradega:

Postitas EKA DT
Viimati muudetud