Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum (EKKM) osales 21.–24. aprillil Brüsseli kunstimessil Art Brussels koos Anu Vahtraga

Anu Vahtra - 17,9 EKKMis
ART_BRUSSELS_2016

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum (EKKM) esitles Art Brussels 2016 kunstimessil Anu Vahtra kohaspetsiifilise installatsiooni 17,9° rekonstruktsiooni ja uustõlgendust. Installatsioon 17,9° valmis EKKMis algselt III Artishoki Biennaali kontekstis (kuraator Liisa Kaljula, 2012) ning teistkordselt näituse “Feeling Queezy?! / Kõhe tunne?!“ jaoks (kuraator Rebeka Põldsam, 2014).

Teos rakendab enda kasuks EKKMi kõige omapärasemat näituseruumi – 17,9-kraadise kalde all olevat estakaadi, mis juba oma olemuselt omab tugevat füüsilist kohalolu. Teos avaldub hetkel, mil vaataja satub vastamisi oma tajuga ruumist – olulisus ei peitu mitte ruumi keskel rippuval fotol kujutatu nägemises, vaid mõistmises, et teos ripub (näiliselt) ebaloomuliku nurga all. Tuues osa ülalmainitud keskkonnast 1:1 skaalas kunstimessi konteksti, võimaldame endale ja publikule kohaspetsiifilisuse edasisi tõlgendusvõimalusi ning tutvustame muuseumit selle ruumiliste iseärasuste kaudu.

Installatsiooni saatis koostöös kirjastusega Lugemik spetsiaalselt Art Brussels’i puhul välja antud trükis (kujundaja EKA graafilise disaini osakonna juhataja Indrek Sirkel), mis sisaldab EKA õppejõud, arhitektuuriajaloolase ja kriitiku Ingrid Ruudi poolt kirjutatud installatsiooni tausta avavat esseed.

Kunstimessiga paralleelselt toimus laiem Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse (EKKAK) poolt koordineeritud Eesti kaasaegset kunsti tutvustav programm ning rahvusvahelisel kunstipublikul oli Brüsselis võimalus tutvuda mitmete varasemate Köler Prize’i nominentide ja laureaatide loominguga: Flo Kasearu ja Visible Solutions OÜ (Temnikova & Kasela galerii Art Brussels kunstimessil), Marge Monko (Ani Molnár galerii Art Brussels kunstimessil ja kirjastus Lugemik Poppositions alternatiivsel kunstimessil), Paul Kuimet (isikunäitus kaasaegse fotograafia keskuses Contretype).

Anu Vahtra on Eesti noorema põlvkonna silmapaistev kunstnik, kelle autoripositsioon seisneb kohaspetsiifilisuse ja ruumi olemusele orienteeritud problemaatikaga tegelemises ning selle loovas artikuleerimises. Tema installatsioonid, mis sageli toetuvad fotograafiale, lähtuvad ümbritsevast ruumisituatsioonist ning samas haaravad ruumi endasse, muutes selle nii teose sisuks kui vormiks. Anu Vahtra on Lugemiku kirjastuse ja raamatupoe üks asutajatest ning Köler Prize 2015 grand prix laureaat.  Anu Vahtra on ka EKA graafilise disaini osakonna õppejõud.

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum (EKKM) on isetekkeline mittetulunduslik näituseasutus, mis paigutab ennast kusagile ametlike riiklike kunstiinstitutsioonide ja artist-run-do-it-yourself projektiruumide vahealasse. See toimib kohatäitena lokaalses kultuuripoliitilises tühimikus. EKKM on ebakonventsionaalne idee kaasaegse kunsti muuseumist, mis produtseerib, näitab, kogub ja populariseerib kaasaegset kunsti, muutes samal ajal kunstivälja juurdunud toimemehhanisme, reegleid ja näituste produtseerimise meetodeid. See on noorema põlvkonna kunstnike, kuraatorite ja kunstitudengite iseinstitutsionaliseerumise vahend. EKKMi asutasid 2006. aasta lõpus Anders Härm, Elin Kard, Neeme Külm ja Marco Laimre. Alates aastast 2016 juhivad EKKMi Marten Esko ja Johannes Säre, kes ühinesid muuseumiga 2011. aastal.

EKKMi osalemist Art Brussels’il toetavad: EV Kultuuriministeerium, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus, Euroopa Regionaalarengu Fond, Riigikantselei, Eesti Kultuurkapital, Draka Keila Cabels AS, Lugemik

Tänud: Dénes Farkas, Kadri Villand, Mihkel Säre, Raivo Väliste, Raivo Plado, Tanel Ats

Art Brussels 2016

Tour & Taxis

Avenue du Port 86c, Brüssel

www.artbrussels.com

EKKM boksis F5

Preview: 21. aprill, 11.00–17.00

Avamine: 21. aprill, 17.00–22.00

Avatud: 22.–24. aprill, 11.00–19.00

info@ekkm.ee

www.ekkm.ee

www.anuvahtra.com

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud