Linnaplaneerimise projekt. Arhitektuurne projekteerimine VII, 2015/2016

Aastaraamat 2015/2016, 4. kursus

Vihikut saab sirvida siin.

Neljas kursus keskendub nö. elamise teemale, mis hõlmab arhitektuurivaldkonnast mahuliselt suurimat osa ning eeldab arusaamist selle ruumilisest kujunemisest, arengu põhjustest ja käesoleva aja võimalustest. Töö tegeleb tulevikku suunatud ideede, ideaalide ning visioonidega. Tervikuna koosneb ülesanne kahest osast – suuremaid süsteeme ja mahte käsitlevast linnaehitusest (sügissemestril) ja nende ideede edasiarendusest elamuteks, korteriteks ja nende lähiümbruseks (kevadsemestril). Selle aasta tööd keskendusid Tallinnas üliõpilaste eneste valitud kohtadele, millel on potentsiaali muutuda millekski enamaks kui praegune kasutus paista laseb. Põhiliselt on tegemist nn. pruunide tsoonidega, endiste tööstusaladega, mille edasiarendus valgub piiridest välja ning hakkab mõjutama ka ümbrust. Elamisprogrammile lisandusid asukohaga sobivad funktsioonid.

Kursuse juhendajad: Andres Alver, Veljo Kaasik, Indrek Rünkla

Aastaraamatu vihiku toimetaja: Liina Soosaar

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond, 2017

ISBN 978-9949-594-40-5 (trükis)
ISBN 978-9949-594-41-2 (pdf)
ISSN 2461-2359

Jaga sõpradega:

Postitas Pille Epner
Viimati muudetud