Mõisaportaali kaasajastamine uurijaid ja avalikkust kaasavaks platvormiks

Riisipere mõisa peahoone 1840. aastal (Elisabeth Rigby: A Residence on the Shores of the Baltic. Described in a series of letters. 1842)

Projekti eesmärk on Eesti mõisate andmebaaside, sh mois.ee kaasajastamine ja arendamine mitmetasandiliseks digitaalseks platvormiks mõisapärandit puudutava informatsiooni kogumiseks, süstematiseerimiseks ja haldamiseks.

Andmebaasi sisustamine toimub kahel tasandil – akadeemilisel ja avalikul. Akadeemilise sisendi annavad EKA õppejõud ja tudengid, kes keskenduvad arhiiviandmete, artiklite, uurimistööde jms läbitöötamisele, kirjelduste uuendamisele, materjalide digiteerimisele, fotografeerimisele jne ning tagavad tegevuse järjepidevuse. Avalik tasand kaasab huvilised ajalooliste ülesvõtete, kirjalike ja suuliste materjalide ning mälestuste kogumisse, samuti hoonete seisundi fikseerimisele. Avalikkuse kaasamine aitab kokku koondada mitmekesist ja suurt hulka mõisaid puudutavat informatsiooni, sh paikvaatluste infot ning andmeid erakogudest, mis üksnes uurijate ja üliõpilaste ühistöös ei ole saavutatav.

Projekti tulemusena sünnib toimiv platvorm, kuhu on kantud mois.ee portaali ja 1970. aastate inventeerimiste tekstilised andmed ning valik fotosid. Andmebaas ristviitab teisi andmebaase (ais.ra.ee; register.muinas.ee; ajapaik.ee jne).

Mõisaid tutvustav andmebaas sisaldab olulist teadmist Eesti ajaloo, kultuuri, arhitektuuri, koha- ja nimepärimuse, majanduse, ühiskondlike olude ja suhete kohta ning aitab paremini mõista mõisate mitmetahulist rolli piirkonna ja terve Eesti identiteedi kujundajana.

Andmebaasi arendamine on oluline osa EKA teadus- ja õppetööst ning projekti elluviimine avab uusi võimalusi ka teistele mälu- ja õppeasutustele.

Projektijuhid:

Riin Alatalu
Hilkka Hiiop

Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud