Pausid postiteel. 3DL stuudio, 2015/2016

Aastaraamat 2015/2016

Vihikut saab sirvida siin.

3DL eksperimentaalse arhitektuuri problemaatika

Kursuse eesmärk oli uurida temaatikat, mis seotud uudsete ruumikontseptsioonide loomise ja rakendamisega ajaloolisel Postiteel ja selle vahetus ümbruses. Soovisime leida värskeid ja häid ruumielamusi pakkuvaid paviljone-bussipeatusi või sündmust tekitavaid varjualuseid ja arhitektuurseid installatsioone, mis tooksid esile konkreetse asukoha eripära ning liidaksid sellele omapoolse vaatenurga. Tavapärasest selgelt eristatavate lahenduste loomiseks anti üliõpilastele järgnevad lähtekriteeriumid: objektid peavad olema suhteliselt kergesti püstitatavad või eelnevalt kokku pandud ning säilima kasutatavana 5-10 aastat, lisafunktsioonid saavad liituda vastavalt kohalikele vajadustele ja väljapakutud lahenduste iseloomule. Kursuse tulemuseks on viis erinevat grupitööna valminud maketti koos eskiisidega, mille kavandamisel on arvestatud kaasaegsete prototüüpimis- ja tootmisprotsessidega ning loodud valmisolek, et arhitektuursed konstruktsioonid täpsemalt edasi arendada ja valmis ehitada – võimalusel koostöös kohalike kompetentsikeskuste ja tootjatega.

Kursuse juhendajad: Martin Melioranski, Paco Ulman

Aastaraamatu vihiku toimetaja: Mari Möldre

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond, 2017

ISBN 978-9949-594-24-5 (trükis)
ISBN 978-9949-594-25-2 (pdf)
ISSN 2461-2359

Jaga sõpradega:

Postitas Pille Epner
Viimati muudetud